Getuigenissen

Op straat ontmoet je veel verschillende mensen. Je hoort veel verhalen over hoe God werkt in de levens van mensen. Hier willen wij mooie getuigenissen weergeven van de dingen die wij horen om ook jullie weer te bemoedigen!

Terneuzen, Gods werk gaat door

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Afgelopen zomer waren we op vakantie in Cadzand met Johan en Linda Schep. Op een morgen kreeg Frank het verlangen om naar Terneuzen te gaan. Toen hij daar heen ging ontmoette hij een jongeman die erg op zoek was naar God. Hij had al een bijbel en wilde echt meer weten over God en de Heere Jezus. Na een mooi gesprek vroeg Frank of hij ook al gedoopt was. Dat was hij nog niet, maar hij wilde dat wel heel graag. ’s Middags mochten we hem dopen in de zee. Daarna hebben we nog weleens telefonisch contact gehad. Tot we een paar maanden later een broeder uit Terneuzen ontmoette. We vertelde hem over deze jongeman en vroegen of hij het goed vond als we hen met elkaar in contact zouden brengen zodat hij verder geholpen kon worden. Dat mocht. Toen er contact tussen beide werd gelegd is de jongeman direct enthousiast naar een Bijbelstudie meegegaan en daarna is er verder persoonlijk contact gelegd met deze broeder uit Terneuzen. En wat wonderlijk. Deze broeder woont maar 300 meter bij deze jongeman vandaan. En wat nog meer bleek, deze broeder had al eens een evangelietraktaat aan deze jongeman uitgedeeld. Wat prachtig om te zien dat God nooit loslaat wat Hij begint! En dat Hij iedereen wil inzetten als een schakel in Zijn grote plan om Zijn Koninkrijk vol te krijgen! Halleluja, geprezen zij de machtige naam van onze Heere Jezus Christus!

Rotterdam, witte zwanen.

Als evangelist zie je vaak niet direct vrucht van wat je aan het doen bent. Je gaat uit van het principe in Prediker 11:1 Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden.

Zo spraken wij een meisje in Rotterdam een tijdje terug die in een rolstoel zit. Ze heeft een moslim achtergrond. Na een gesprek nam ze wat boekjes mee en verdween ze weer in de mensenmassa. Maar, voor God niet. Een tijdje later kwamen we haar weer tegen. Ze zat in een lastige periode van haar leven. Gewoon over de problemen van het leven.

Na een tijdje vertelde ze dat, omdat ze niet goed wist wat ze moest doen, ze was gaan ‘mediteren’ bij de rivier. Ze vroeg zich af of het raar was om stemmen te horen. Ze vertelde dat ze ineens een stem hoorde zeggen: ‘Loop naar de rivier’, maar omdat ze verlamt was, reed ze naar de rivier. Toen ze daar stond kwamen er allemaal witte zwanen naar haar toe die in een kruisvorm voor haar gingen zitten.

Toen ze klaar was met vertellen vroeg ik haar, weet jij wat het kruis betekent? Niet echt, zei ze, ze dacht aan het Rode kruis. Toen mocht ik haar vertellen over de liefde van de Heere Jezus en dat Hij voor onze zonden aan het kruis gestorven is, om ons weer terug te kunnen brengen bij God. Ze vond het heel mooi en vroeg zich af, wat moet ik nu doen? Ik legde haar uit dat we Jezus moeten volgen. Toen zei ze, dan moet ik hem wel beter leren kennen! Zodoende is zij op zoek gegaan naar een audiobijbel, omdat ze dyslexie heeft.

Wat mooi om te zien dat wij eigenlijk alleen beschikbaar hoeven zijn en dat het werk tot stand komt door God! En, wat Hij begint, maakt Hij ook af!

Oud-Beierland, wonderlijk aan geld gekomen

We ontmoette een mevrouw uit Servie die gelovig is maar op zoek naar een kerk. We mochten haar de kerk aanwijzen.

Toen we later met haar spraken vertelde ze een mooi getuigenis waardoor ze zeker wist dat God bestond. Op een dag zat ze zeer krap bij kas. Ze had geld nodig voor boodschappen en moest naar een vriendin toe om het te gaan lenen. Toen ze voor de deur bij haar vriendin stond, met haar fiets in de hand kwam er ineens een sterke windvlaag aan. Ze leek een kleine wervelwind te zijn. Toen de wind weg was, keek ze naar de grond en… daar lag honderd gulden!

Door deze gebeurtenis en andere dingen die ze had meegemaakt was ze zeer overtuigd dat God bestaat en voor haar zorgt. We mochten haar een bijbeltje meegeven en haar dingen uitleggen over de Heere Jezus. Bemoedigd ging ze weer op weg.