Evangelisatie acties

Marktkraam Evangelisatie

Er is de afgelopen tijd een verlangen ontstaan om een evangelisatie marktkraam te gaan bemensen in Alblasserdam. Vanuit diverse kerken is daar zeer positief op gereageerd en wij zijn er ook bij betrokken. De bedoeling is dat we er iedere maandag zijn. Maandag 22 mei was de eerste dag en is heerlijk om op deze manier de bouwen aan Gods Koninkrijk. Zo hopen we ook voor onze dorpsgenoten een zegen te kunnen zijn. Ook is er informatie van Hip Helpt aanwezig in de kraam. HipHelpt zorgt ervoor dat er praktische hulp komt, zoals in de tuin werken of gewoon een praatje maken, of iemand die meegaat naar de huisarts

Kerk op Straat

Afgelopen maand hebben we weer een Kerk op Straat mogen organiseren. De vergunning was aangevraagd voor de Hoogstraat in Rotterdam. Maar een par dagen ervoor toen we de locatie gingen bekijken bleek de straat opgebroken te zijn. Na overleg met de gemeente is ons een andere plaats aangeboden om de tent en toebehoren op te zetten. En wel bij Blaak voor de Markthal. Een veel betere en fantastische plek. God voorziet!

Op deze plaats konden we mooi aansluiten bij andere evangelisten die regelmatig bij markthal staan. Wat een geweldig voorrecht om gezamenlijk de goede boodschap uit te mogen dragen. Het evangelie van redding en genade. We hebben gezongen van de liefde van Jezus met meerdere broers en zussen. Het Woord van God heeft geklonken en de Waarheid is verkondigd. En wat Jezus voor ons en allen heeft gedaan. Hij verliet de hemel en werd Mens om de schuld die wij hebben bij God te betalen op Golgotha.

Jezus zegt in Johannes 10:14-16: Ik ben de Goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder

Manchester en Liverpool

Frank en Kees zijn maandagavond 13 maart om 21:00 vertrokken met de ferry van Hoek van Holland naar Hull.

Er staat een stevige wind en hij komt uit zuidwesten. Vooralsnog hebben we daar weinig last van. De kapitein laat weten via het omroepsysteem dat de aankomende nacht de golfslag beter gevoeld gaat worden als we de kust van Engeland naderen. Ondertussen delen we traktaten uit aan de Filipijnse bemanning.

Een aantal van hen zijn al “born again”. We laten een stapeltje “God of Wonders”achter.

De volgende dag komen we op tijd in Hull aan. Twee en een half uur zijn we bij Naomi waar we vriendelijk ontvangen worden, zij is onze gastvrouw deze week. Al jaren lang stelt ze haar huis open voor o.a. evangelisten.

Als we uitgepakt zijn gaan we naar Bury, een voorstad van Manchester. In de middag gaan we naar Manchester centrum. We spreken af met Kiren, een goede bekende van Frank en ook straatevangelist. Hij is gemiddeld vier dagen per week op straat te vinden. Pas hebben we hem ontmoet in Antwerpen. Het is fijn om elkaar weer te zien en mee te helpen om de goede boodschap te verspreiden.

Kiren heeft regelmatig fijne en langere gesprekken met jongeren, het ligt hem goed.

We hebben een een goede tijd in Manchester. Het is een grote stad en er is veel gebrokenheid zoals daklozen en verslaafden. Af en toe halen we een bakkie koffie voor hun want het is koud op dit moment. Veel meer kun je vaak niet doen.

Ieder die een bijbel ontvangt en gaat lezen, gelooft wat er in staat en toepast in zijn of haar leven blijft niet dezelfde. Dat is wat het Woord van God doet, het veranderd mensenlevens. En altijd te goede. Wat de wereld niet kan bieden is wel te vinden bij God. Vrede en echte geborgenheid.

Woensdag zijn we in Liverpool met z’n drieën. Nadat we enige tijd traktaten uitgedeeld hebben en mensen aangesproken te hebben zoeken we een geschikte locatie om het woord te prediken via de luidspreker. We komen op een plein en na enige tijd gepredikt te hebben komt er een jongeman naar ons toe. Hij stelt zich voor als Thomas en verteld dat hij afgedwaald is geraakt. Vroeger heeft hij het Evangelie gepredikt op straten van Liverpool. Maar door omstandigheden is hij afgevallen en werd zojuist door de prediking van Frank aangeraakt door de Heilige Geest. We bidden met hem en hij weer thuiskomen bij de Vader. Hij mag de weg terug vinden en op Jezus zien. Als een ander mens gaat hij weg met evangelisatiemateriaal.

Fantastisch hoe God werkt door eenvoudige straatprediking. En wat en bemoediging, je gaat nooit voor niets de straat op. Vaak weet je niet wat het uitwerkt, God weet het.

God is goed!

De volgende dag zijn we weer terug in Manchester. Ook hier gebeurt een wonder. Buiten dat er veel gesprekken geweest zijn komen we op een gegeven moment David (rechts) tegen. Al een tijdje leest hij de bijbel en is op zoek naar vrede en rust. Hij gelooft het Evangelie en de oproep tot bekering en geeft zijn hart aan Jezus.

De tweede man van links is ook straatevangelist in Manchester. Hij verteld dat hij in Israël tot geloof gekomen is tijdens een bijbelstudie van Johan Schep. Laat dat nou een goede vriend van Frank zijn…

Vrijdag op weg naar de ferry in Hull ontbijten we met pastor Allan. Hij is Frank en Gerdien tot zegen geweest iedere keer als ze naar Spanje gingen. In Spanje hebben ze samen met deze pastor evangelisatiewerk gedaan. Nu dient hij een gemeente in Engeland nadat hij vele jaren in het veldwerk gestaan heeft. Onder andere heeft hij jaren gediend in Zimbabwe.

Als afsluiting in Hull nog de laatste gesprekken gevoerd.

Dank jullie wel voor jullie gebeden en betrokkenheid voor het werk op straat.

Zingend evangeliseren in het Makado in Alblasserdam

Afgelopen maand zijn we weer veel op pad geweest met het heerlijke vrijmakende Evangelie. Wat is het fijn een boodschap te brengen van hoop, van genade, van de liefde van Jezus. Zoveel mensen om ons heen leven in duisternis en geen idee dat Jezus de hoop van de volken is. Hieronder een impressie van onze werkzaamheden op straat in o.a. Antwerpen, met de bijbelschoolstudenten op pad in Veenendaal en een spreekbeurt van Frank in de Filipijnse kerk. Ook was Frank samen met Johan Schep een midweek in Karlsruhe op de bijbelschool.

Karlsruhe

Johan Schep samen met Frank een weekje bij de bijbelschool studenten in Karlsruhe
Bij de bijbelschool woont een Oekraïens gezin, fijn of ze te kunnen bemoedigen

Veenendaal

Schiedam

Spreken en getuigen in de Fillipijnse kerk en daarna op de foto
De Evangelisatiekraam van de EVG gemeente in Roosendaal, iedere maandagmorgen
Van links naar rechts: Jonathan, Frank, Martijn, Kiren, een Belgische broeder en Jamie
Antwerpen met een Engelse broeder Kiren

Breda

Afgelopen maandag zijn we in Breda geweest om te evangeliseren. Omdat we daar bijna nooit komen weet je ook niet zo goed wat je kan verwachten. We kregen en sterke indruk om daar aanwezig te zijn. We hebben nieuwe traktaten meegenomen en eerst veel brievenbussen afgelopen. Ook op deze manier kun je veel mensen bereiken. Heel regelmatig krijgen een bijbelaanvraag via het emailadres wat op het traktaat staat.

Graag deel ik met jullie een gesprek wat we hadden met een vrouw van 74. We spraken haar aan en vroegen haar of ze bekend was met de bijbel. Ze vertelde dat ze bijbel gelezen had maar zich ook verdiept had in allerlei andere godsdiensten. Ze gaf toe dat ze bijbel een moeilijk boek vond en al helemaal het oude testament. Al gaandeweg het gesprek werd duidelijk dat ze de boodschap van de bijbel en het evangelie niet helder had. Ze geloofde of had niet begrepen dat Jezus God is ! We hebben toen eenvoudig het Evangelie kunnen uitleggen. Wie God is en hoe er een kloof ontstaan is door de zondeval en dat Jezus, als zondeloos Mens, naar deze wereld gekomen is om de scheiding te overbruggen door zich in de dood over te geven en ook weer op te staan uit de dood.

Oh zegt ze, dat heb ik nooit zo begrepen. Daarna vertelde ze een heel mooi verhaal. Ik ben altijd onrustig geweest over het leven en of er meer is na de dood. Ongeveer vijftien jaar geleden gebeurde er iets terwijl ik op bed lag te slapen. Ik werd wakker van een stem maar weet niet meer wat er gezegd werd. Terwijl ik er over lag te denken verscheen er een licht in de kamer en hoorde ik de stem weer. Het licht leek op een engel maar er omheen was heel veel licht. Ik wist niet wat er precies gebeurde maar mijn vermoeden werd bevestigd dat er meer is tussen hemel en aarde. Vanaf die tijd ga ik iedere dag wandelen in het bos en bid en praat met God. Maar tot nog toe weet ik niet wie of wat het licht precies geweest is.

We hebben haar mogen vertellen dat de Heere Jezus soms verschijnt in een droom of visioen. Ze was hier best verwonderd over en was ook blij dat ze ons tegenkwam om er over te praten. Wij waren ook heel blij, ik zei het net al, soms weet je niet van te voren waarom je naar een bepaalde plaats moet gaan. We geloven dat het erg belangrijk is om hierin Gods stem te verstaan en Hem te volgen. Trouwens, dit soort gebeurtenissen maakt werken in Gods Koninkrijk geweldig mooi!

Gods zegen

Engeland

Frank en Jonathan hebben in de afgelopen tijd een aantal dagen doorgebracht in Engeland. We zijn met de boot overgevaren en het begon direct al goed. Aan boord zijn veel Fillipijnen werkzaam en we hadden een doos vol Filipijnse bijbels mee om uit te delen. We hebben ze allemaal weg kunnen geven en mensen er mee kunnen verblijden. De andere dag kwamen we aan in Engeland en zijn direct doorgereden naar Manchester waar we vijf dagen verbleven hebben.

We hebben Jason ontmoet die enkele weken uit Ghana over was. Hij beheert daar een zendingspost en bijbelschool waar hij jonge christenen opleid. Fijn om hem weer te ontmoeten en samen de straat op te gaan in Manchester en omstreken. We waren in Liverpool en hebben mooie gesprekken gehad en mensen kunnen zegenen. Ook kwamen er veel bekende broers en zussen langs die het Evangelie delen in Engeland. Fijn was het om mensen op zoeken in winkelcentra die we de vorige keren een bijbel hadden gegeven en daar gesprekken mee aan te gaan. Al met al een goede tijd en fijn dat we hebben mogen bemoedigen en zegenen.

Het is al weer een tijdje geleden dat we iets gedeeld hebben over ons werk op straat. Bij Frank en Gerdien is ondertussen Jachin geboren. Dus Jozua heeft er een broertje bij. We hebben een actie gedaan om d.m.v. de billboards rondom Alblasserdam een evangelieboodschap te tonen. Verder zijn we op diverse plaatsen geweest om mensen te vertellen over het werk van de Heere Jezus.

Jozua met Jachin Elia, geboren op 30 mei

Bijbelteksten op billboards in Alblasserdam

De weken voor Pasen hebben we gebruikt om via digitale billboards de evangelieboodschap uit te dragen. Er is een God die deze wereld zal oordelen maar er is geen oordeel als je in Christus Jezus bent. Fijn dat we samen met onze gemeente dit konden realiseren. Op de eerste Paasdag sloten we af met een juichkreet : Het graf is leeg, Jezus is opgestaan. De dood kon Hem niet houden en Zijn opstandingskracht is no even krachtig en werkzaam als 2000 jaar geleden.

Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis maar is uit de dood overgegaan in het leven. Joh. 5:24

Bijbelschool Gospel Mission

Regelmatig gaan we met de bijbelschool Gospel Mission samen op pad. Gospel Mission begeleid jonge christenen om te bouwen aan een gezond geestelijk fundament. Daarbij is het goed om af en toe de straat op te gaan en het onderwijs in praktijk te brengen. In het onderstaande filmpje laten we zien hoe zo’n dag eruit ziet. We beginnen met een stukje onderwijs en nadat we een paar liederen gezongen hebben pakt ieder wat evangelisatiemateriaal van tafel. Daarna gaan we twee aan twee de straat op. Heel fijn om samen te werken met deze gepassioneerde studenten.

Kerk op Straat

In de afgelopen tijd is er een verlangen ontstaan om op diverse plaatsen in de omgeving tent-evangelisatie te gaan organiseren. We hebben het idee uitgewerkt en zijn gewoon begonnen. De eerste vergunningsaanvraag hebben we gedaan voor de Hesseplaats in Rotterdam.

We komen regelmatig op deze plek. Het is een winkelcentrum met een plein. Frank is hier jaren geleden al begonnen met straatevangelisatie en heeft al diverse contacten opgedaan in de buurt. Hierdoor is er een fijne samenwerking ontstaan met andere evangelisten. Onder andere van de FBC gemeente in de buurt.

We nemen een keyboard mee, luidsprekers en wat microfoons en gaan muziek spelen, zingen, preken en bijbel-lezen. Voor wie wil is er koffie of thee.

opbouwen…

Afgelopen 7 mei zijn we van start gegaan en het was een mooie dag. Heerlijk om met elkaar de Naam van God groot te maken. Met dank aan een goede begeleiding op de piano door Gerdien en Jaap.

en Edwin en Barbara …

Hartverwarmend deze vrouw, ze verteld: Ik liep het plein op en hoorde bekende klanken, liederen die ik ken en het maakte me zo blij van binnen. Die zingen we ook altijd in de kerk maar dat is de afgelopen jaren zo lastig geweest. Wat fijn dat jullie dit doen”. U mag wel in de tent komen en meezingen hoor zeiden we. Geweldig zei ze, laten we de Heer gaan prijzen!

Er is een film van de dag gemaakt en die staat op ons YouTube kanaal “Passie voor evangelisatie”. Gebruik de onderstaande link om de opname te beluisteren.

6 april waren we in Zoetermeer met het Goede Nieuws. Onderstaande video geeft een korte impressie weer van de dag.

Ook komen we regelmatig in Antwerpen. Hier ontmoeten we veel mensen met verschillende nationaliteiten. In het onderstaande filmpje zie je hoe we door de Afrikanenwijk lopen en het heerlijke evangelie van onze Heere Jezus Christus mogen uitdelen. Dankbaar dat Hij ons mensen wil gebruiken om het Woord te zaaien.

Een jaar voorbij…

Aan het einde van het jaar gekomen mogen we verwonderd terugkijken wat de Heere God heeft willen doen in mensenharten. We willen jullie, broeders en zusters, bedanken voor jullie gebed in het afgelopen jaar en het meestrijden voor het evangelisatiewerk op straat. We hebben gebed echt nodig om woorden te spreken van de Heer en niet van onszelf. En ook is gebed nodig voor bescherming en open harten van mensen. Veel mensen ervaren verdriet of lijden in hun leven en zijn op zoek naar verlichting, genezing of verzoening. Natuurlijk is er ook afwijzing en desinteresse maar iedere dag is er wel een goed gesprek. Het is goed om op straat aanwezig te zijn en het goede nieuws door te geven. Daarnaast proberen regelmatig brievenbussen te vullen met traktaten. Ook dat is evangelie brengen en zaaien. Hieronder delen we nog wat foto’s van o.a. Nijmegen, Rhenen, Gouda en Geldermalsen.

Evangeliseren met Gospel Mission.

Woensdag 22 december zijn Frank en Kees uitgenodigd om samen met de studenten van Gospel Mission te evangeliseren in Landgraaf. De christelijke gemeente “de Bron” heeft een kerstproject gestart om mensen in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken. Na een introductie door de voorganger van de Bron, gebed en lofprijzing gaan we twee aan twee op weg. Ieder krijgt een deel van een wijk toegewezen en we gaan deur aan deur tasjes aanbieden. In deze tasjes zit iets leuks, iets lekkers en iets belangrijks. Het belangrijke is uiteraard de boodschap van het evangelie. Veel deuren gaan open en regelmatig komt het tot een gesprek. We mogen uitleggen wie Jezus Christus is en wat wedergeboorte precies inhoud. Mensen waarderen de inhoud van het tasje. Ook nodigen we mensen uit om een kerkdienst bij te wonen in “de Bron”. https://youtu.be/WQUTEzfCTi8

Kerst in Antwerpen en Alblasserdam

Regelmatig komen we in verzorgingstehuis Waardeburgh om de ouderen te bemoedigen. We zingen dan bij de piano. Met de kerstdagen zijn we uitgenodigd om met een groter team een kerstsing-in te organiseren. We hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt en hebben kerstliederen ten gehore kunnen brengen met ons muziekteam. Tussen de liederen door vertellen we het verhaal van de herders en de engelen over de geboorte van de Zaligmaker. Wat is het fijn om te zien dat mensen genieten van muziek. Er is een nieuwe afspraak gemaakt voor 22 februari. We kijken er naar uit!

Zaterdag 11 december gaan we met een groep naar Antwerpen om te evangeliseren op de kerstmarkt. Tenminste, dat was de bedoeling maar vanwege de covid maatregelen gaat de kerstmarkt niet door. Toch gaan we die kant op, we vertrekken op tijd. Zoals jullie zien is het druk, we staan in dezelfde winkelstraat waar we een maand geleden ook waren. Fijn om het Evangelie te kunnen delen.

Kerst geeft altijd een aparte sfeer, mensen wensen elkaar veel goeds. Vrolijk kerstfeest en gelukkig nieuwjaar bijvoorbeeld en veel gezelligheid, op zich geen verkeerde dingen. Maar wij hebben een Boodschap waar mensen nog veel gelukkiger van kunnen worden. God ziet naar mensen om! God houdt zoveel van ons, dat Hij in de persoon van Zijn Zoon een mens werd zoals wij. Zijn Naam is Jezus en de wereld heeft Hem nodig. Dat is het echte Kerstfeest!

” Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben” Johannes 8:12.

We hebben traktaten en bijbels meegenomen om uit te delen. Ook zijn er boekjes voor kinderen met knip en knutsel dingetjes er in die over de geboren Zaligmaker gaan. We hopen en bidden voor open harten en mensen die oprecht geïnteresseerd zijn. Uiteindelijk zijn er hier en daar mooie gesprekken die hoop geven. Vaak in het Nederlands maar ook regelmatig in het Engels vanwege de vele Afrikanen die in Antwerpen wonen. Gelukkig heeft Frank bijbels in veel verschillende talen in de tas.

Natuurlijk moeten we ook eten en drinken, bedankt dat jullie er bij waren!