Eerdere acties

Gods werk gaat door

IMG-20210922-WA0000[2614]

Soms ben je ergens het evangelie aan het brengen en heb je ineens het idee dat je ergens anders heen moet. Zo ook een tijd geleden. Het werd het winkelcentrum in Hoogvliet. En hoe bijzonder, daar was iemand die op zoek was naar een ander leven. Wat mooi dat we op dat moment Het Leven mochten delen. En deze man was zeer oprecht. Hij ging mee naar de dienst en ging de bijbel lezen en zich verdiepen in het evangelie. Ook reisde hij mee naar Zwitserland waar we twee weken lang prachtige boodschappen hoorden uit de bijbel en over de Heere Jezus Christus. Toen we terugkwamen heeft hij besloten om de Heere Jezus te gaan volgen en zich ook te laten dopen. Wat was dat een blijde dag. We mogen het evangelie verkondigen, maar wat heerlijk om ook zelf te zien dat mensen daarop reageren en hun leven met de Heere Jezus gaan leven.

Op pad in Nederland

Nunspeet

Nu het even wat lastiger is om naar het buitenland te gaan zijn we een aantal keer binnen Nederland op outreach gegaan. Het is mooi om zo weer heel andere plaatsen te kunnen bereiken met het Goede Nieuws. Afgelopen week zijn we in de regio van Nunspeet, Barneveld, Ede en andere plaatsen geweest. We boeken dan een huisje en kunnen dan weer andere regio’s en plaatsen aandoen. We hebben weer veel mogen uitdelen, mensen kunnen bemoedigen en aanmoedigen en ook het evangelie kunnen delen. We kwamen een man tegen bij wie we merkten dat hij echt oprecht was in zijn zoektocht naar God. Een tijdlang had hij bijbelstudies gevolgd bij iemand. Die was inmiddels overleden. Daarom was hij naar een kerk gegaan, maar deze kerk sprak hem niet aan. Het is zo lastig voor mensen die niets weten maar wel op zoek zijn naar God waar ze moeten zoeken. We hebben inmiddels ook USB sticks met preken erop. We hebben deze man er twee gegeven. Hij was er erg blij mee. Gelukkig mogen we ook vertrouwen dat de Heilige Geest deze mensen wil leiden naar de juiste plek. Toch is het zo belangrijk dat we als christenen beschikbaar zijn om een richtingwijzer te kunnen zijn voor deze mensen. En ook als we mensen tegenkomen die zoekende zijn dat we luisteren en hen proberen weer een stap verder te helpen. Ook was er een vrouw die erg verdrietig was en van alles had meegemaakt. We konden haar het principe uitleggen dat waar vergeving is ook genezing kan beginnen en haar wijzen op de Heere Jezus. We zijn dankbaar voor de mooie tijd die we mochten hebben en ook het goede weer. Juist ook in die dingen zien we Gods goede hand om zo Zijn evangelie te kunnen delen.

Boekjes uitdelen van Spurgeon: Rondom de Enge Poort

Rondom de Enge Poort

Op straat komen we heel veel soorten mensen tegen. Ook mensen met specifieke vragen over het geloof. Veel mensen vanuit een Reformatorische achtergrond twijfelen of zij werkelijk de Heere Jezus hebben leren kennen. Of zij weten niet hoe zij tot geloof kunnen komen. Zij kennen de bijbel erg goed en velen van hen zoeken ook naar God, maar lopen toch vast. Juist voor hen is het boekje van Spurgeon: Rondom de Enge Poort, vaak tot grote zegen. Hij spoort hierin aan om Gods beloften serieus te nemen en niet te twijfelen aan de waarheid dat God niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat allen tot geloof komen. Niemand uitgezonderd. De oproep van de Heere Jezus om tot Hem te komen, allen die vermoeid en belast zijn, is nog net zo waar als op het moment dat Hij dit uitsprak toen Hij nog op aarde rondwandelde. Inmiddels hebben we al bijna honderd boekjes uitgedeeld en is er alweer een nieuwe bestelling geplaatst. Willen jullie meebidden dat deze boekjes gelezen zullen worden en dat ze mee zullen werken aan het openen van de ogen van deze mensen. Als je zelf vragen hebt over de zekerheid van het geloof of misschien iemand kent die zo’n boekje goed kan gebruiken mail ons dan gerust, we sturen deze dan kosteloos op. Ons e-mailadres is: deblijdeboodschap@outlook.com.

Een nieuw jaar, een nieuw begin

Evangelisatie

Wat heerlijk om te weten dat er met God altijd hoop is. En zeker aan het begin van een nieuw jaar mogen we weer uitkijken naar alle nieuwe dingen die we met Hem mogen doen. Zo mogen we ook denken aan die prachtige tekst uit de Klaagliederen van Jeremia hoofdstuk 3. Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; Groot is uw trouw! Mijn deel is de HEERE zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. We hebben weer hoop op nieuwe kansen om de Heere Jezus te mogen verkondigen. We hebben hoop, omdat we weten dat de vijand verslagen is, we hebben hoop omdat we steeds dichter komen bij de komst van de Heere Jezus Christus. En daarom willen we ook dit jaar weer uitgaan om het Goede Nieuws te verkondigen. Voor God zijn er geen dichte deuren en daarom kunnen we gaan. We voelen ons erg gezegend ook nu we een nieuwe plek hebben gekregen waar vanuit we de wereld weer mogen intrekken. Dank jullie allemaal voor jullie gebeden en zegeningen.

Makado

Bijbels uitdelen in Rotterdam

Bijbelkraam

Al een tijd staat er een groep evangelisten iedere donderdagmiddag (als het mogelijk is) in Rotterdam te evangeliseren. Er worden dan bijbels uitgedeeld in heel veel verschillende talen. Prachtig hoe zo het Woord van God in allerlei talen kan worden verspreid. Ook bij regen en wind werden de tafels opgezet en soms een tent neergezet om al het materiaal droog te kunnen houden. Er werd een verlangen geboren naar iets permanents, een bijbelkar. Er werd naar gezocht, maar vooral voor gebeden. En zoals God belooft, als wij onze binnenkamer ingaan en de deur sluiten en de dingen bij God onze Vader bekend maken, zo ook dit verlangen van onze broeder. En het wonder gebeurd. Een andere evangelist die zijn werk helaas niet meer kan doen en wel in het bezit was van een bijbelkar komt op de weg van onze broeder terecht en stelt deze kar zonder enige kosten ter beschikking. Wat een wonder! En wat dienen wij een groot God, waar we al onze noden bij bekend mogen maken. Zo mogen wij ook regelmatig met deze broers en zussen optrekken en bijbels uitdelen. En op deze manier ook bijdrage aan de opdracht om de einden van de aarde te bereiken met het nieuws dat God mens werd, om ons weer terug te brengen bij de Vader.

Het werk gaat door!

Hier zijn we weer, hopelijk gaat het u goed! We zijn net terug van een mooie tijd in Duitsland en Zwitserland. Fijn dat er elke keer weer mensen mee de straat op gaan. Het lijkt erop dat het er steeds meer worden. Maar we mogen blijven bidden, want de oogst is groot en de arbeiders nog steeds weinig! In Zwitserland is er een een aantal keren een Tsjechische broer mee de straat op geweest. Mooi dat God werkelijk overal Zijn kinderen heeft. Hij vond het erg mooi om te doen. In Bern kwamen we weer in contact met exact dezelfde politieagenten waar we een aantal maanden terug door waren weggestuurd. Gelukkig konden zij ook wel de humor inzien van de situatie en legde zij ons uit dat we voortaan wieltjes onder ons materiaal moesten plaatsen om daar te kunnen staan. Wat is het mooi om te merken dat er elke dag wel een ontmoeting is waarvan je echt ervaart dat God het heeft geregeld. Uiteindelijk is het de boodschap van het kruis waar God Zijn zegen aan wil verlenen, zodat mensen van het Koninkrijk van de duisternis overgaan naar het Koninkrijk van het Licht. Als je niet in staat bent om de straat op te gaan bid dan voor al die mensen die gaan. Zo mogen we met elkaar de oogst binnen halen. En nu zijn we weer terug in Nederland. De laatste tijd zijn we veel in Rotterdam te vinden, bij de Blaak of de Hesseplaats. Bijzonder ook hoe God voorziet. We kwamen een Boa tegen die ons toestemming gaf om te doen wat we deden en zelfs zijn nummer gaf, zodat we niet telkens aan nieuwe Boa’s hoeven uit te leggen dat het goed is wat we doen. Aan dit soort dingen kunnen we zo merken dat God op de Troon zit en dat Hij regeert. En daarom gaan we verder met het werk, in het vertrouwen dat Hij door ons heen werkt en Zijn Koninkrijk aan het bouwen is! Stuur ons gerust een email als je mee wilt: deblijdeboodschap@outlook.com en bid voor ons, Want uiteindelijk is het Zijn werk!

De oogst is voorbij, de zomer is ten einde en nog zijn wij niet verlost…

Het is alweer even geleden dat we een bericht hebben geplaatst. Gelukkig heeft het werk niet stil gelegen. In januari is Frank met Jamie, zijn zoon, naar Manchester geweest om het evangelie te brengen. Ze hebben een hele goede tijd gehad, waarin ze weer veel mensen mochten bereiken met het goede nieuws. Inmiddels gaan we veel mensen kennen en herkennen mensen je ook als je weer op straat bent. Het mooie is, dat als je over het evangelie gesproken hebt, dat mensen je ook niet snel vergeten. In februari zijn we met Johan en Linda in Zwitserland geweest en heeft Frank een aantal keren samen met Johan geëvangeliseerd. In maart zijn we als familie naar Manchester geweest. We zijn eerder teruggekomen ivm de wereldwijde spanningen rondom het virus. Wat zijn we ontzettend dankbaar dat de genomen maatregelen in Nederland nog steeds ruimte laten voor het brengen van het beste nieuws! Zoals we boven dit stukje hebben gezet, zo denken wij ook juist in deze tijd aan deze tekst uit Jeremia 8:20: “De oogst is voorbij, de zomer is ten einde en nog zijn wij niet verlost”. Er komt een dag dat de oogst niet langer binnengehaald kan worden. Nu is het nog genadetijd. We merken dat mensen ook juist nu openstaan voor het evangelie. Vooral ook jonge mensen. Laten we allemaal deze tijd gebruiken om uit te delen van het enige goede nieuws wat er bestaat: Jezus Christus, die Zijn leven gaf voor de mensheid, zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat! Willen jullie meebidden dat al die bijbels, boekjes en traktaten gezegend zullen worden. Zodat mensen hun leven aan de Heere Jezus zullen geven. Laten we als kinderen van God de balans opmaken en de dingen overboord zetten die niet belangrijk zijn en ons focussen op de taak die we van God hebben gekregen! Johan Schep maakt in deze tijd korte studies vanuit het bijbelboek: Handelingen. Als u op de link klikt kunt u deze zien. Veel zegen in het zien en beluisteren van deze studies.

Alweer bijna 2020…

Het is alweer bijna zover. Het begin van een nieuw jaar. We mogen terugzien op een heel gezegend afgelopen jaar, waarin we weer heel veel mensen het goede nieuws hebben mogen brengen. Ook hebben we nieuwe plaatsen mogen ontdekken en mogen groeien in onze relatie met God en met elkaar. Zeker Jozua begint steeds meer mee te doen, mee te kletsen en ook  mensen over de Heere Jezus te vertellen. Op de foto zie je Frank en Johan die in Karlsruhe zijn geweest. De bijbelschool die ook steeds meer zichtbaar en onzichtbaar gebouwd wordt. Zichtbaar omdat er nog steeds op wonderlijke manier geld binnenkomt voor de bouw en onzichtbaar omdat er ook steeds meer bijbellessen gegeven worden. Ook zijn de studenten enthousiast de straat mee op geweest. Heel mooi dat er zoveel studenten zijn die willen investeren in een jaar studie over de bijbel en God. Op dit moment zijn we in Zwitserland waar we ook de straat op gaan naar onder andere Thun en Bern en ook als familie heerlijk van het weer en de contacten mogen genieten. We kunnen echt zeggen dat we met een zeer dankbaar hart dit jaar kunnen afsluiten. Op alle gebieden zijn we rijk gezegend. We willen jullie daarom ook hartelijk dank zeggen voor alle steun. En vooral voor alle gebeden. Want zonder gebed kan het werk niet bestaan. Het gebed is het belangrijkste werk! Want alleen door de kracht van God kunnen mensen tot verandering komen. Echt hartelijk dank daarvoor en een goed gezegend nieuwjaar gewenst! Kolossenzen 1:12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.

Oost Duitsland en Polen

In Hamburg

We zijn alweer even terug van een nieuwe plek waar we nog niet eerder waren geweest: Wolgast in Oost-Duitsland. We hebben daar mensen bezocht die daar bewust wonen om het evangelie te verspreiden en daar prachtig werk te doen in deze omgeving. In dit gebied zijn weinig christenen. Er is veel atheïsme en mensen vinden het echt een grote stap om het evangelie te geloven. Een plek, eigenlijk zo dichtbij, waar het zo duister is als het gaat over het evangelie. Willen jullie meebidden voor dit gebied dat zij veel mensen tot geloof mogen zien komen en dat de kerkelijke gemeente die hier is zal groeien in geloof. Frank is ook met een groep mensen vanuit deze gemeente de straat op geweest. De mensen zijn best moeilijk bereikbaar en niet zo open. Het is echt fijn dat er christenen zijn die in zo’n gebied gaan wonen om relaties aan te gaan met deze mensen en zo hun harten zacht te kunnen maken voor het evangelie. Deze plaats ligt ook dicht in de buurt van Polen. Hier zijn we ook met elkaar een dag naar toe geweest. Je merkte direct verschil, hier pakte mensen veel gemakkelijker bijbeltjes aan. In Polen zijn er veel Rooms-Katholieken en is er dus wel geloof in God. Maar ook hier zijn arbeiders nodig. Hoe meer we reizen, hoe meer we gaan zien dat de oogst groot is, maar de arbeiders weinig. Laten we bidden dat er meer arbeiders zullen komen in de oogst. Op de heenweg zijn we ook een dag in Hamburg geweest. Ook hier hebben we nog even het evangelie kunnen delen. Het is fijn om zo overal het woord te mogen brengen met de belofte in gedachten dat we het brood mogen uitwerpen op het water en dat we het na vele dagen zullen terugvinden. Een hartelijke zegen in alles.

Manchester en bijbelschool NTM

We hebben een heel gezegende tijd met elkaar gehad in Engeland. Dit keer hebben we de ferry gepakt van Rotterdam naar Hull. We hebben op de boot geslapen en waren de volgende ochtend al heel snel in Manchester. Al op de boot hadden we hele mooie ontmoetingen met mensen van de Filipijnen. Zij zitten daar vaak zes maanden achtereen op de boot om dan na twee maanden thuis te zijn geweest weer zes maanden weg te gaan. Ze zijn best eenzaam en missen hun familie, maar daardoor ook heel open voor een gesprek. Op de heenweg hadden we al vier bijbels kunnen uitdelen. Ook in Manchester hebben we een goede tijd gehad. Telkens weer zijn we verbaast over de duisternis die er in deze stad te merken is, maar daardoor dus een stad die heel hard het Levende Water nodig heeft. Frank is weer veel de binnenstad in geweest om het goede nieuws te delen. Samen als familie zijn we een aantal keren naar Middleton en Bury geweest. Dit zijn de kleinere suburbs rond  het grote centrum van Manchester heen. Wat is er ontzettend veel nood hier. En hele kleine christelijke gemeenten. Bid voor dit land! In het verleden zijn juist vaak tijdens duistere tijden grote wonderen en opwekkingen van God uitgebroken. We hebben een fijne gemeente bezocht in Middleton, de Grace Community Church. Daar hebben we ook weer nieuwe mensen leren kennen. Na Manchester zijn we naar de NTM bijbelschool gegaan om iemand te bezoeken. Wat hebben we daar ook een geweldige tijd mogen beleven. We hebben een prachtige ontmoeting gehad met een zendeling die jarenlang actief geweest is in Papua Nieuw Gunea. Hij heeft eerst de taal geleerd, die vervolgens op schrift gesteld en daarna het Nieuwe Testament vertaald en een aantal boeken van het Oude Testament. Geweldig wat een toewijding! En… er zijn nog steeds mensen nodig. Daarom van harte welkom om mee te gaan naar de Reach conferentie in maart voor 16-30 jarigen! Na deze prachtige periode zijn we weer met de ferry terug naar huis gekeerd. We kwamen een van de Filipijnse mannen weer tegen op de terugweg. Hij was het gesprek niet vergeten en was hongerig naar meer. We mochten hem ook waarschuwen voor de Jehova Getuigen door hem te wijzen op het feit dat alleen het verzoenend werk van de Heere Jezus ons kan behouden. Zo hebben we echt een prachtige tijd met elkaar gehad waarvoor wij heel dankbaar zijn. Een warme groet weer van ons.

Mini-bijbelschool Zwitserland 2019

Wat hebben we weer een prachtige tijd met elkaar gehad in Zwitserland. We zijn weer hartelijk ontvangen op bijbelschool Credo in Wilderswil, vlakbij Interlaken. Johan Schep en Jacques Brunt hebben daar heerlijke bijbelstudies gegeven. Jacques heeft studies behandeld uit 1 Samuel over onder andere voorbede en geestelijke strijd. Johan heeft studies gedaan over allerlei onderwerpen waaronder Mefiboseth en “Wij gaan naar de overkant”. Levens werden aangeraakt en veranderd. Een jongen mocht het radicale besluit nemen om zich te laten dopen. Dat hebben we ook gedaan in het meer vlakbij de bijbelschool. Er was eenheid onderling, niet omdat we allemaal dezelfde theologische visie hadden, maar omdat we dezelfde Heere en Verlosser Jezus Christus mogen dienen en kennen. Naast de bijbelstudies hebben we heel veel gezongen, prachtige wandelingen gemaakt en vooral ook heerlijk gegeten. Ook de ontmoeting met elkaar was fijn. Credo is echt een heerlijke plek waar we DV volgend jaar ook weer van harte welkom zijn. Laten we alle dingen die we hebben gehoord en meegekregen in de afgelopen periode, weer uitdelen aan de mensen om ons heen. We zijn de rust ingegaan, maar hebben hier op aarde nog wel te maken met een geestelijke strijd. Heel veel zegen in alle dingen en een hartelijke groet van ons!

Het evangelie is het Licht in de duisternis

Manchester 1

Als Johannes schrijft aan de zeven gemeenten heeft hij het telkens over de kandelaren. Bijvoorbeeld in Openbaringen 2:1 “Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt”. In Openbaringen 1:20 staat dat de kandelaren staan voor de gemeenten. In het Hebreeuws is het woord voor kandelaar: menora, eigenlijk betekent dit woord letterlijk: “Dat wat licht verspreid”. En dat is nu net waar wij als gemeente van de Heere Jezus Christus voor geroepen zijn: Het verspreiden van het Licht van het evangelie. In Mattheus 5 staat dat wij het licht van de wereld zijn. Wij moeten dat licht verspreiden. We moeten ons niet verstoppen. Die strijd tussen Licht en duisternis hebben we weer heel sterk ervaren in Manchester. In deze stad zien we zo letterlijk de strijd als we het evangelie brengen. Wanneer we het evangelie proclameren komen er echt mensen, vaak onder invloed, op je af en proberen je te stoppen. Maar we weten dat we de strijd niet te voeren hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de machten van de duisternis. We hebben ook veel Joodse mensen kunnen spreken. Deze mensen, vooral de wat minder orthodoxe, worden steeds opener om te luisteren naar het evangelie. We kennen ook steeds meer mensen daar waar we samen mee de straat op kunnen. Dat is altijd een bemoediging om dit met elkaar te doen. We zijn ook bij een koffieochtend geweest waar onder andere ook mensen komen die de Heere Jezus nog niet kennen. Daar mochten we ook iets delen over: Martha en Maria. Hoe goed het is om tijd met de Heere Jezus door te brengen. Dat Maria hiervoor werd geprezen omdat zij het goede deel had uitgekozen, wat haar niet zou worden afgenomen. We zijn dit keer met de auto geweest, dat was ver rijden, maar ook fijn omdat we nu heel flexibel waren. We hebben een gezegende tijd gehad met elkaar en hopen zeker weer terug te gaan naar deze stad. Zo en zo hebben we erg veel met Engeland. En zien we er naar uit dat de kracht van het evangelie weer zijn werk gaat doen in dit land met een rijk geestelijk verleden. Een hartelijke groet weer van ons.

Exeter in Engeland en Antwerpen

In Juni zijn we voor de eerste keer met elkaar naar Exeter geweest. We hebben mensen ontmoet in Spanje die ons hebben uitgenodigd om eens naar Exeter te komen. Zoals je op de foto ziet was het niet de hele tijd goed weer, maar we hebben het wel erg goed gehad. Dit keer begon ook Jozua enthousiast mee te doen. Hij wordt steeds groter en vind het ook leuk om mensen over “Jezus te tellen”. Er was een mooie ontmoeting met een vrouw die zich eigenlijk helemaal niet goed voelde. We hebben haar mogen vertellen over de Heere Jezus en ook voor haar mogen bidden. Wat mooi om iemand de Weg te kunnen wijzen waar ze heen kan gaan met haar probleem. Hopelijk gaat ze deze Weg, de Heere Jezus ook echt leren kennen. We zijn enorm gastvrij ontvangen. Dat is ook echt iets wat wij als Nederlanders van de Engelse kunnen leren. Echt heel gastvrij. Ze hadden allerlei spulletjes geregeld voor Jozua om mee te spelen en heerlijk voor ons gekookt. We hebben ook genoten van de gemeente waar zij deel van uit maken. Wat heerlijk om te merken dat God overal Zijn kinderen heeft. Frank gaat ook nog steeds heel vaak naar Antwerpen waar hij mooie gesprekken heeft, ook veel met Joden. Wat fijn dat ook bij deze mensen steeds vaker de ogen open gaan voor de Joodse Messias, Yeshua. Bidden jullie mee? We zijn ons nu ook weer aan het voorbereiden op onze reis naar Manchester. Een hartelijke groet van ons.

Ierland en Manchester

Weer even een update van ons. Het gaat goed met ons. We hebben een prachtige reis mogen maken naar Ierland. We waren hier nog nooit geweest en wilde ook eens kijken of hier misschien een werkterrein voor ons lag. In principe kunnen we natuurlijk overal aan de slag, maar het is ook wel fijn om contacten te hebben op de plekken waar je heen gaat. We zijn hier heel gastvrij ontvangen. We hebben eerst een aantal dagen in een hotel gezeten en toen hebben we een paar nachten overnacht bij iemand waar we via, via contact mee hadden gekregen. We hebben heerlijk het evangelie kunnen delen in de stad. Gelukkig kwamen we meer evangelisten tegen. Maar dit was ook wel hard nodig. Veel mensen in Ierland waren eerst katholiek, maar door alle misstanden en secularisatie hebben veel mensen de kerk verlaten. Het was mooi om hen te mogen vertellen dat het geloof in de Heere Jezus niet een religie is, maar een levende relatie inhoudt. Het is zeker een land waar nog ontzettend veel werk verzet kan worden. Er werd ons verteld dat er gedeelten zijn waar bijna geen levende kerk te vinden is. Laten we met elkaar bidden voor dit land, wat eens een heel christelijke natie geweest is, dat de Heilige Geest vele harten mag gaan aanraken en vervullen. En dat als de Heere Jezus terugkomt er ook veel Ieren zullen zijn die bij Hem zullen horen. Frank is ook nog in Manchester geweest. Leuk dat dit keer Jonathan met hem mee is geweest. Ze hebben een hele fijne tijd gehad met elkaar. Zo leren we ook steeds meer mensen kennen. En mogen we ook hier mensen bekend maken met het beste nieuws wat er bestaat. Dat God Zijn Zoon in de wereld heeft gezonden opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven mag hebben!

Duitsland, Karlsruhe

In het plaatsje Weingarten dichtbij Duitsland wordt hard gewerkt aan een nieuwe bijbelschool. Frank is daar al een paar keer met Johan Schep geweest en nu konden wij als familie komen. We werden echt zeer gastvrij ontvangen. Iemand gaf haar eigen appartement en slaapkamer op en ging zelf in de logeerkamer slapen. We voelden ons echt thuis. Elke keer weer staan we verbaast van de gastvrijheid van mensen. Daar zijn we erg dankbaar voor. We zijn met elkaar Karlsruhe ingegaan om het evangelie te brengen. Daar hebben we weer bijzondere ontmoetingen mogen hebben. In de ochtend hadden we gebeden met elkaar. Een vrouw noemde dat zij een beeld kreeg van een man bij een glazen wand. We waren nog maar net in de stad of we zagen een man zitten bedelen. Toch zag hij er goed uit. Het bleek een Nederlandse man te zijn die door een tragisch ongeluk zijn vrouw en kinderen verloren is. Nu leeft hij op straat. In een keer dachten we terug aan het beeld van de vrouw. We mochten hem het evangelie brengen en hem vertellen dat Gods oog op hem is. We hadden alleen Duitse bijbeltjes bij ons, maar hij wilde graag een Nederlandse bijbel ontvangen. Die lag in de auto. Na die tijd hebben we hem nog een aantal keer gezien. We hebben er weer een nieuwe vriend bij. En hopelijk in de toekomst een broeder. Willen jullie voor hem bidden? Midden in Karlsruhe staat een groot kasteel. Toen we daarheen liepen ontmoetten we de tuinman. Een jonge jongen. We deelden het evangelie met hem en gaven hem een bijbel. Toen we een tijdje later terugliepen stond hij enthousiast te lezen. Hij was zeer geïnteresseerd en stelde veel vragen. Een ander gesprek was met een man, ook een Nederlander die al lang in Duitsland woonde en vertelde gelovig te zijn. Toen we iets deelde over de Jehova Getuigen was hij verbaast, hij wist niet dat hun leer zo anders was. Zo is het elke keer weer anders wat we mogen delen op straat. We werden ook nog bemoedigd door een andere man. Hij had van één van ons een kaartje gehad en later kwamen we hem weer tegen. Hij was erg blij dat we dit werk deden. We hebben ook op de bijbelschool fijne ontmoetingen gehad en zien uit naar de voltooiing van dit geloofsproject. God is een voorziener, de Jehova Jireh. Het is zo wonderlijk om te horen hoe telkens weer wordt voorzien in alles in rijke mate. Een hartelijke groet van ons!

Duitsland en Zwitserland

Met oud en nieuw waren wij in Zwitserland met Johan Schep die daar studies gaf. Frank is daar Bern, Basel en Interlaken ingegaan om mensen te vertellen over het mooiste nieuws. We zijn weer zo hartelijk ontvangen op deze mooie, gezegende plek. Daarna zijn Frank en Johan doorgegaan naar Duitsland. Ook daar heeft Johan lesgegeven onder de studenten en is Frank de straat op gegaan en heeft hij genoten van de lessen van Johan over het Bijbelboek Handelingen. Ook kreeg Frank de mogelijkheid om te vertellen hoe hij de Heere Jezus heeft leren kennen. Kortom een heel mooi begin van het nieuwe jaar. We hopen en bidden dat dit jaar weer veel mensen de Heere Jezus zullen leren kennen. En zij die Hem al kennen, Hem dieper en meer mogen leren kennen. Een warme groet van ons.

Kerst op Straat, Antwerpen en Alblasserdam

Kerst is altijd een prachtige tijd om het evangelie te brengen. God die mens werd.. Zo bijzonder als je dit opnieuw overdenkt. Op straat accepteren mensen het opeens als je het evangelie deelt. Een kans bij uitstek die we ook dit jaar weer mochten benutten met een heel aantal mensen! Wat was het heerlijk om in Antwerpen de straat op te gaan en mensen uit te nodigen voor een maaltijd bij de Vineyard Church in Antwerpen. We hebben met elkaar ook veel bijbels uitgedeeld en heerlijk gezongen over Davids Zoon! Die miljoenen eens zaligen zal… Wat een evangelie! Dat is toch echt wel reden voor een groot feest! Ook in Alblasserdam hebben we heel fijn gezongen en het evangelie gebracht met een hele grote groep! We bidden echt dat God al het zaad wat gestrooid is zal laten opkomen! Zodat het: “Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen” ook deze dagen weer voor veel mensen betekenis zal krijgen!

Weissgarten, Karslruhe in Duitsland

Op de foto ziet u Frank en Johan Schep met een aantal studenten in Duitsland. Deze studenten zijn afkomstig van een bijbelschool die in opbouw is in Duitsland. Op www.diemuehle.org kunt u daar meer over zien. Het was heel fijn met de studenten. Johan Schep heeft Bijbelstudies gegeven en ze konden een paar keer heerlijk met elkaar de straat op om het goede nieuws te verspreiden. Van 27 juli – 10 augustus 2019 is er door deze bijbelschool gepland om een grote outreach te doen in Duitsland onder de naam On Fire.  “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik ook U” staat er in het Duits op de folder. Wat heerlijk dat God overal bezig is om Zijn Koninkrijk te bouwen en dat we daar met elkaar een onderdeel van mogen zijn!

Een fijne tijd in Spanje

Beste lezers, bedankt voor jullie interesse in ons werk. We zijn erg blij met jullie aanmoedigingen en bemoedigingen want uiteindelijk doen we het werk in het Koninkrijk met elkaar. We zijn teruggekomen van een fijne tijd in Spanje. We hebben heerlijk genoten van onze broers en zussen daar. Wat krijgen we veel bewondering voor Allen en Christien, de voorganger en zijn vrouw, in Benidorm. Nu we zelf meer en meer de geestelijke toestand van de stad leren kennen en ook zien hoe moeilijk het is voor gelovige om staande te blijven in deze stad. Veel van het werk wat we mogen doen is onzichtbaar, wij zien niet het resultaat. Soms mogen we echter wel even iets zien en dat bemoedigt ons. Zo is er een Schotse man die gebeld heeft naar pastor Allen om te vertellen dat hij weer naar de kerk wilde door een ontmoeting die we met hem mochten hebben. Zoiets doet ons goed, al leven we in dit leven in geloof en zien we heel veel dingen niet direct. Laten we daarom niet moe worden om het evangelie te delen, te bidden en te werken voor de Heere Jezus, want uiteindelijk zullen we de vrucht mogen zien! Heel veel zegen een ieder in zijn of haar werk waartoe je geroepen bent. We hebben ook weer heerlijk met elkaar gezongen op het strand. Wat mooi dat deze mensen die veelal behoorlijk op leeftijd zijn zo enthousiast zijn voor de Heere Jezus en zich niet schamen voor zijn naam! Er is ook een uitnodiging aan Allen en Christien gedaan om naar Nederland te komen, dus hopelijk kunnen wij hen in Mei ontvangen. Een hartelijke groet weer van ons! Hieronder het filmpje van het zingen op het strand.

Limburg en Beek Leeft

Op de foto ziet u een groep enthousiaste mensen die de straat op zijn geweest in Limburg. In Limburg wonen Peter en Gerdine Baan samen met hun kinderen. Zij zijn hier bewust gaan wonen om deze overwegend katholieke streek te bereiken met het evangelie. Hiervoor hebben zij een organisatie die Beek Leeft heet. Zie hier meer over dit werk: https://www.beek-leeft.nl/ Om dit mooie werk te ondersteunen komen er studenten van de bijbelschool “Gospel for Europe” om hen hierbij te helpen. Zo hebben zij in een aantal uren wel 200 evangelies kunnen uitdelen. Met veel arbeiders kan er veel gedaan worden. Wat fijn om deze gedreven mensen zo aan het werk te zien. Willen jullie ook meebidden voor dit prachtige werk in Limburg en voor de bijbelschool in Hilversum?

Rotterdam, een veelzijdige stad

Hiernaast ziet u Frank met Ana, Armando en Abraham. Al een aantal jaren evangeliseren we in deze stad en zo leer je ook veel mensen kennen. Ana en Armando bidden heel veel voor deze stad. Armando zegt altijd: “Rotterdam is de stad van de Heere Jezus”. Uiteindelijk is de duivel de verslagen vijand en mogen wij zo vrijmoedig uitgaan om de mensen te vertellen over de verlossing die er is door het bloed van de Heere Jezus Christus. In Rotterdam komen veel toeristen. Er meren vaak schepen aan in de haven waardoor er veel verschillende mensen de binnenstad binnen komen. Duitsers, Spanjaarden, Fransen enz. We nemen daarom ook veel anderstalige literatuur mee zodat we deze mensen ook kunnen voorzien van bijbels of andere lectuur. Zo geeft deze stad dichtbij huis ook veel mogelijkheden om Europa en de rest van de wereld te kunnen bereiken. Er zijn ook heel veel evangelisten actief in deze stad. Er zijn bijvoorbeeld mensen die alleen evangeliseren onder de Chinezen, of juist specifiek de Portugees sprekende mensen willen bereiken. Mooi om te zien hoe God zo iedereen gebruikt om Zijn uiteindelijke plan te volvoeren! Bid en strijd u mee voor deze stad?

Deur aan deur evangelisatie

Hier naast ziet u een folder (voor en achterkant) die we hebben ontwikkeld om te folderen. Heel kort hebben we de kern van het evangelie erop gezet. Mensen kunnen dan een bijbel of ander materiaal aanvragen. Soms krijgen we hier mooie en onverwachte reacties op. Pas ontvingen wij van iemand een email die graag een bijbel wilde ontvangen. Hij gelooft niet, maar werd aangesproken door de tekst uit Spreuken 8: “Wie mij vindt, vindt het Leven”. Het Woord van God is een krachtig instrument. Soms als we niet weten wat me kunnen zeggen is het mooi om het Woord van God te citeren. Zoals er staat in Jesaja 55:11 “Zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zendt”. Ook zijn we pas langs wat senioren woningen geweest om te vragen of mensen een bijbel wilde. Leuk ook om dit als gezin te doen. Er is nog veel werk te doen. Heel veel mensen geven aan niet meer te geloven. Laten we bidden dat God de Heilige Geest zal uitstorten zodat er nog veel mensen tot geloof en bekering mogen komen! Bidden en werken jullie mee? Als je een keer mee wilt of misschien ook folders wilt hebben om uit te delen, stuur ons gerust een email. deblijdeboodschap@outlook.com. We vinden het altijd leuk om van u/jou te horen. Weer een hartelijke groet van ons.

Manchester

Ook dit keer zijn we weer heel gastvrij ontvangen door Naomi. Wat geweldig hoe deze vrouw, die al aardig op leeftijd is, haar huis en hart openstelt voor iedereen. Frank en Jason hebben weer veel in het centrum van Manchester gestaan om het evangelie te delen. Deze keer mochten ze ook daadwerkelijk meemaken dat iemand zijn leven aan de Heere Jezus gaf. Ook ontmoette zij een man met een krachtig getuigenis. Deze man was door evangelisatie tot geloof gekomen, meegenomen naar een gemeente en nu vol van de Heere Jezus. Omdat het de tijd van het Joodse Nieuwjaar was, waren er ook heel veel Joden in de stad aanwezig. Er zit een grote gemeenschap in Manchester. We zijn weer nieuwe plannen aan het maken en aan het bidden voor nieuwe open deuren. Willen jullie meebidden voor dit werk, de nood is groot, en lijkt alleen maar groter te worden. Weer een hartelijke groet van ons. Als u/jij mee wilt doen stuur een email naar: deblijdeboodschap@outlook.com.

Verkenning Oudenaarde in België

We zijn twee nachten in België in Oudenaarde geweest. Ook daar mochten we als familie het goede nieuws brengen. We zijn gastvrij ontvangen door Bruno en Nanja. Daar hebben we een fijne tijd gehad. België is in grote nood. Gelukkig zijn er wel wedergeboren christenen maar echt heel weinig. Hierom is het ook moeilijk om krachtige gemeenten te bouwen. België heeft veel  gebed nodig. Het katholicisme heeft vele mensen misleid. We mochten bijbels uitdelen en mensen vertellen over de wedergeboorte. Misschien dat we in de toekomst vaker naar dit gebied kunnen. Oudenaarde is dichtbij Gent. Ook deze stad heeft het evangelie nodig. We zijn dankbaar dat we deze tijd hebben gehad. We gaan steeds meer zien hoe belangrijk het delen van het evangelie is, maar ook dat we het echt met elkaar moeten doen. Gebed is een onmisbaar en heel belangrijk onderdeel. Dus als u jij geen tijd hebt om het goede nieuws te delen, bid mee met iedereen die erop uit gaat. Ook die mensen die misschien al jaren ergens zitten waar niemand meer van af weet. Laten we ze allemaal opdragen aan de krachtige hand van onze God en de Heere Jezus Christus.

Mini Bijbelschool Zwitserland

Wat hebben we genoten van een heerlijke tijd in Zwitserland in het prachtige huis Credo. Een opmerking was: “Dit was de mooiste vakantie van mijn leven”, en dat is toch wel een mooi compliment van iemand die de 70 jaar voorbij is! Alle eer aan God en onze Heere Jezus Christus die aanwezig was in ons midden. Dat maakte het zo goed. Er was eenheid onderling en het voelde alsof we één grote familie waren. Jacques Brunt en Johan Schep verzorgde de Bijbelstudies over Nehemia en over de twaalf discipelen. We hebben hier heel veel van mogen leren. Voor de kinderen waren er knutselactiviteiten en hebben we nagedacht over het Koninkrijk van God wat zo heel anders is dan het Koninkrijk van deze wereld. We hebben ook heerlijk genoten van de maaltijden verzorgd door Marcel. Ook dat gaf de vakantie iets fijns. We hebben met elkaar tochten gemaakt de bergen in waarin ieder op zijn niveau kon meedoen. Ook namen we een heerlijke duik in de Thunersee of Brienersee. We hebben met elkaar gezongen en ’s avonds bij het kampvuur nagepraat. En wat fijn, ook volgend jaar zijn we weer welkom in Credo. Van 10 – 21 augustus. We zien er DV weer naar uit! En bidden dat ook deze week weer een grote zegen zal zijn. En nu weer aan het werk! We hopen binnenkort naar Manchester te gaan en ook Spanje staat op het programma. Willen jullie mee bidden dat er veel verloren zielen de Weg zullen leren kennen naar God, door onze Heere Jezus Christus. Een warme groet van ons, Frank, Gerdien en Jozua. 

Manchester en Cadzand-Bad

Afgelopen tijd hebben we weer mooie dingen mogen doen. Wat voor ons echt een prachtig moment was, was de doop van onze zwager in Cadzand-Bad. We waren daar op de prachtige camping de Betteld. Vele mensen van de camping zijn mee geweest. Op het strand heeft Johan Schep uitleg gegeven over wat de doop inhield en getuigde Michel van zijn geloof, waarna we hem in de zee mochten dopen. We hebben met elkaar voor Michel gebeden en ook voor een andere jongen die we twee jaar geleden ook hier mochten dopen. Ook is Frank samen met Lennart nog vijf dagen naar Manchester geweest. Daar zijn ze samen met Jason de straat op gegaan en hebben ze weer veel mensen kunnen aanspreken en materiaal uitgedeeld. Ze hebben ook samengewerkt met Izak die daar bezig is om een gemeente te stichten. Daarvoor zijn ze deur aan deur geweest om mensen uit te nodigen voor een opendag. Het was geweldig om te zien dat daar best wel wat mensen op hebben gereageerd. Heel fijn ook om op deze manier jongeren bij het evangelisatiewerk te kunnen betrekken. De oogst is groot! Wat heerlijk om dat te weten. Net zoals de boeren de oogst binnen mogen halen, zo mogen wij ook erop uitgaan om mensen te winnen voor het Koninkrijk van God. En als we in Hem blijven zullen we veel vrucht dragen. 

Benidorm in Spanje

Benidorm… Zou deze naam afkomen van de twee Franse woorden ‘benir’ en ‘dormir’? Deze woorden vertaald in het Nederlands betekenen ‘zegenen’ en ‘slapen’. Dan zou Benidorm vertaald betekenen: Gezegende slaap. Dat is niet echt onze ervaring… In deze stad is er altijd leven. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Alhoewel, ’s ochtends komt deze stad wel langzaam tot leven en nu wij een kleine man hebben die vroeg enthousiast is, hebben we wel ontdekt dat je moeilijk een ontbijtje of koffie kan krijgen als je te vroeg op pad gaat. Misschien zit er trouwens toch wel een beetje waarheid in de naam. Geestelijk is deze stad echt in slaap en is het ook makkelijk om in slaap te vallen. Hoe meer we er komen hoe meer we dat gaan zien. We komen weinig levende gelovigen tegen. Gelukkig zijn ze er wel zeker. Zo vonden we op straat een Spaans evangelietraktaat en komen we ook broers en zussen tegen. Al de eerste dag toen we aan het eten waren werd er voor onze ogen een gevecht gevoerd waarbij één van de mannen met een bebloed gezicht afdroop.. Deze stad is in zware geestelijke nood. Mensen zijn dronken, zijn totaal niet bezig met God, en zijn ten diepste vaak erg eenzaam. En dat maakt het ook een mooi werkgebied. Waar het donker is, schijnt het licht ook helderder. Zo hebben we echt een aantal prachtige ontmoetingen en gesprekken mogen hebben. Als voorbeeld kwamen wij een Nederlandse vrouw tegen die wel bekend was met het evangelie, maar er verder op dit moment niet veel mee deed. Ze was erg aangeraakt en besloot het leven met God weer op te gaan pakken. Ze is ook nog een keer in de Engelse kerk geweest. Toen haar dochter haar uitlachte omdat ze een bijbel zag liggen was deze vrouw heel stellig en liet ze zich niet van de wijs brengen. Ook hebben we een mooie ontmoeting gehad met een Joodse vrouw. We mochten haar een nieuw testament geven en ook zij is mee geweest naar de koffie ochtend in de kerk. Omdat we er al vaak zijn geweest gaan mensen je herkennen en gaan er ook deuren open naar mensen die wat minder ‘koosjer’ leven. Zo mochten we getuigen tegen deze mensen over de grote werken van God. Ze waren erg onder de indruk en luisterde geïnteresseerd. God belooft dat: Het Woord dat uit Zijn mond uitgaat, niet leeg tot Hem zal weerkeren, maar het zal doen, hetgeen hem behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Hij het zend. Jesaja 55:11. Daar mogen we op vertrouwen. Dat alle woorden die God spreekt en wat woorden van God zijn, ook zijn doel zullen bereiken. We hebben weer heerlijk gezongen aan het strand met de mensen van de Engelse kerk en zijn weer zeer vriendelijk ontvangen door hen. Ook mochten wij gebruiken maken van hun appartement wat ontzettend fijn was. Jason heeft ons ook een aantal dagen bezocht en een heerlijke tijd gehad. Je kunt hem volgen op zijn vlog:  https://www.youtube.com/user/Zwemer100 

Een hartelijke groet weer van ons.

Valkenburg, Manchester, Antwerpen en een nieuwe folder

Weer even een kort berichtje van ons. Frank is samen met Aart en Maarten naar Manchester afgereisd om Jason op te zoeken. Ze hebben een heerlijke tijd met elkaar gehad. Jason is betrokken bij een gemeente die veel visie heeft voor Manchester. De pastor en zijn vrouw zijn oorspronkelijke Oegandezen. Gezamenlijk zijn ze de stad ingegaan om mensen te bereiken. Mooi om met elkaar te mogen samen werken. Het leuke is dat zij een lief dochtertje hebben die vrijwel even oud is als Jozua. De moslimgemeenschap is behoorlijk actief in Manchester. Laten wij bidden dat zij de liefdevolle God en Vader van de Heere Jezus mogen leren kennen. Verder zijn we een tijdje terug ook weer in Antwerpen geweest met elkaar. We gaan er steeds vaker heen. Het is echt een stad in nood. Zo mocht Frank ook pas daar weer een mooi gesprek hebben met een student van de universiteit. Deze jongen had veel oprechte vragen. Heel veel mensen zijn op zoek naar antwoorden. De oogst is groot. Het is net als in het verhaal van 2 Kon 7 waarin vier melaatsen besluiten zich aan te sluiten bij het leger van de Syriërs. Maar als zij daar ter plaatse komen, ontdekken zij dat de Syriërs weg zijn. Verslagen door een wonderlijk ingrijpen van God. Als zij zich vervolgens te goed doen aan de buit, realiseren zij zich ineens: “Wij doen hier niet goed aan. Deze dag is een dag met een goede boodschap en wij zwijgen erover”. Wij mogen delen van de wonderlijke overwinning op het kruis van Golgotha, zodat mensen gered zullen worden. Vorige week zijn we ook als gezin een paar dagen in Valkenburg geweest. We hebben daar met elkaar enkele mooie ontmoetingen mogen hebben. Sinds kort hebben we een nieuwe folder die we vooral willen gebruiken voor deur aan deur evangelisatie, maar die ook een mooie aanleiding is voor een gesprek op straat. We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle gebeden en meeleven met ons werk. We hopen binnenkort weer af te reizen naar Spanje. Willen jullie meebidden? Een hartelijke groet van ons.

Het evangelie gaat door!

We hebben weer een mooie periode gehad met Jason in Nederland. We zijn naar België geweest om daar het goede nieuws te brengen. Normaal zijn de Belgen niet zo van de straatprediking maar gelukkig liet de Belgische politie het toe dat Jason het evangelie bracht. We hebben nieuwe blaadjes gemaakt met Messiaanse profetieën. Hierbij hebben we alleen gebruik gemaakt van het Oude Testament. Dit is het gedeelte uit de bijbel wat de Joden mogen lezen. Wij delen deze uit aan Joodse mensen om hen aan te moedigen op onderzoek uit te gaan. We hopen en bidden dat ze op deze ontdekkingstocht ontdekken dat Yeshua hun Messias is. Je kunt deze profetieën ook vinden op de site via deze link Evangelisatie Joden. Verder heeft Jason wat mogen delen in de gemeente en op de kringavond en hebben we een mooie avond gehad met de jeugd over Schepping en Evolutie. Het is goed dat we als christenen weten wat we kunnen antwoorden als mensen met eerlijke vragen komen. In de bijbel staat dat het volk van God verloren gaat omdat het geen kennis heeft. Wat heerlijk dat we weten dat God alle wijsheid bezit en dat we de bijbel hebben die ons de waarheid bekent maakt. Zo mogen we altijd staan op deze principes en worden heel veel vragen in een keer niet moeilijk meer, als we ze in geloof beantwoorden. Hebreeen 11:3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Hebben we hiermee niet direct het theïstisch evolutionisme onderschept?  Deze theorie leert immers dat de dingen wel ontstaan zijn uit de dingen die we kunnen zien? We wensen u/jou weer heel veel zegen toe en laat gerust eens wat weten via ons emailadres: deblijdeboodschap@outlook.com.

De blijde boodschap in Manchester

We zien terug op een geweldig mooie tweeweekse outreach in de stad Manchester. We hebben een heel gezegende tijd gehad samen met Jason en zijn team. We mochten weer heel veel mensen bereiken en nieuwe contacten maken met lokale christenen. Er is veel duisternis te vinden, verslaving, religies die mensen niet naar de waarheid in de Heere Jezus Christus leiden, pijn en verdriet. Maar ook licht, christenen die vrijmoedig zingen en getuigen op straat, mensen die vertellen over het wonderlijke ingrijpen van God in hun leven, en prachtig mooi werk wat wordt gedaan door kinderen van de God. Het is duidelijk, de hele schepping zucht en wacht op het openbaar worden van de zonen van God. Wat heerlijk om zo een kleine schakel te mogen zijn in de levens van mensen. We hebben weer de gastvrijheid mogen ervaren van Naomi. Zij is aangesloten bij een gemeente in Manchester. Daar hebben ze heel mooi kinderwerk. Een keer in de maand is de kerk open voor ‘Messy Church’. Er komen dan kinderen om heerlijk te knutselen, een verhaal uit de bijbel te horen en spelletjes te doen. De ouders moeten er bij blijven en horen op deze manier ook het evangelie. Een prachtige manier om randkerkelijke en ongelovigen te kunnen bereiken met het Goede Nieuws. Verder is er elke week een koffieochtend waar ook kort iets over de Heere Jezus wordt gedeeld. De oogst is groot, er zijn veel mogelijkheden om ongelovigen te kunnen bereiken. Wat heerlijk dat we de belofte hebben van de Heilige Geest die door ons heen de wereld wil bereiken. We hebben in Manchester echt een fijne nieuwe plek gevonden. Ook is het mooi dat we in deze stad zo vrij het evangelie mogen verkondigen. Er zijn veel straatpredikers die luidt en duidelijk de mensen het evangelie brengen. Frank wilde ook graag nog een prediker ontmoeten uit Canada. En net de laatste dag dat we in Manchester waren kwam deze man ook naar Manchester en konden we hem ontmoeten. Dit was echt een mooie afsluiting van de outreach. Maar wat wij ook doen, uiteindelijk is het de Heere Jezus die alles laat groeien. Zo mogen we, iedereen op zijn plek meebouwen aan het Koninkrijk van God.

Uitnodiging 13 april boekpresentatie Uw licht op mijn schaduw.

Op 13 april 2018 hoopt Bruno Sebrechts een presentatie te geven over zijn nieuwe boek wat hij geschreven heeft over bevrijdingspastoraat. In dit boek legt hij bijbelse principes uit over geestelijke gebondenheid en geestelijke bevrijding daarvan. Op deze avond wil hij hier een korte presentatie over geven gevolgd door een vragensessie. Hij heeft veel ervaring in het pastoraat. We willen u van harte uitnodigen om deze avond bij te wonen. We zouden het fijn vinden als u even laten weten of u van plan bent te komen: deblijdeboodschap@outlook.com.

De toegang is vrij. Op de avond zelf willen we een collecte houden voor de onkosten.

Het boek is op de avond zelf te koop.

Locatie: Randweg 141, DePoort, in Alblasserdam.

Tijd: gebouw open om 19.30, aanvang 20.00.

Zwitserland

Op een bankje met uitzicht op de prachtige bergen van Zwitserland staat een tekst geschreven uit Psalm 121: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. De locatie waar we een paar dagen mogen verblijven is Sloss Unspunnen in Wilderswil. Het is een heel mooi gebouw met uitzicht op de bergen en het meer. Maar vooral een prachtige plek waar God aan het werk is. Het is een bijbelschool waar regelmatig studenten komen via de organisatie van de torchbearers. (Zie www.torchbearers.org voor meer informatie). In de zomer mogen we met een groep Nederlanders naar deze plek om vakantie te vieren met studies die verzorgd worden door Jacques Brunt en Johan Schep. Frank kon ook nog de straat op. Hij merkte dat er een honger is naar het Woord maar dat er weinig goed onderwijs is. Dat wordt daar gemist. Vooral in Interlaken lopen veel rijke mensen. Op dit moment liepen er vooral veel Chinezen rond. Mooi dat we zo de wereld kunnen bereiken op een plek dichtbij. Ook is hij een dagje in Thun geweest. Waar het vooral aan ontbreekt is dat mensen niet weten dat we wedergeboren moeten worden. Mensen stonden er wel voor open om te luisteren naar het gedeelte uit Johannes 3 waar dit in uitgelegd wordt. Hij heeft heel veel uit kunnen delen wat betreft traktaten en bijbels. Zo hebben we weer een mooie tijd mogen beleven in Zwitserland. We zien uit naar de zomertijd. Er hoopt dan ook een groep van Operatie Mobilisatie te zijn die zich vooral zullen gaan richten op de Arabisch sprekende gemeenschap. Wat heerlijk dat er zoveel mensen bereid zijn om het mooiste nieuws met mensen te delen. Weer een hartelijke groet van ons.

Rotterdam

We gaan heel regelmatig naar Rotterdam toe. Rotterdam is een mooie stad en er lopen altijd veel mensen om het evangelie mee te kunnen delen. Zo zijn we afgelopen week weer in Rotterdam geweest. We hebben daar ook vrienden die elke dag voor de stad bidden. Zelf zeggen ze: “Wij zijn van de luchtmacht en jullie van de landmacht”. En dat is zeker waar. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed maar tegen de machten in de lucht. En dat is goed te merken aan het werk op straat. Gebed is echt heel belangrijk om het evangelie te kunnen brengen. We mochten weer mensen bemoedigen en aanmoedigen. Zo hadden we een mooi gesprek met een jongen die echt weer aanmoediging nodig had en het geloof in de Heere Jezus weer wilde oppakken. We hebben elkaar nodig om elkaar aan te vuren en staande te blijven. Er zijn zoveel dingen die ons leven kunnen overwoekeren zodat we vergeten waar we eigenlijk voor leven. Dat is ook zo mooi aan het werk op straat. Het is niet alleen mensen het evangelie brengen, maar ook mensen die verzwakt zijn in het geloof weer aanmoedigen of bemoedigen. Mooi om te zien hoe God ons zo op allerlei manieren inzet bij Zijn plan met deze wereld!

Een paar dagen Limburg

Pas geleden zijn we een paar dagen met elkaar in Limburg geweest. We zijn naar Aken en Maastricht geweest en hebben een familie bezocht die daar bewust is gaan wonen om het evangelie te verspreiden in deze omgeving. Heel erg mooi. In dit gebied zijn er weinig wedergeboren christenen. Er wonen veel katholieke mensen die eigenlijk de werkelijke inhoud van het evangelie niet kennen. Het mooie is wel dat deze mensen een besef hebben van God. Aken is ook een mooie stad om het evangelie te brengen. Er staat een eeuwenoude dom, maar de inhoud van het evangelie is erg klein geworden. Er is een krachtig werk van de Heilige Geest nodig! Ook Maastricht was fijn. We hebben daar een hele mooie ontmoeting gehad met een meisje. Ze was boeddhistisch maar had het evangelie eigenlijk nog nooit goed gehoord. Ze vond het mooi om te horen dat de Heere Jezus gekomen is om ons te redden en nieuw leven te geven. Toen we vroegen hoe zij heette zei ze: Talitha. We vertelde haar dat dit een bijbelse naam is, en dat Jezus dit meisje opwekte uit de dood. Dit vond ze zo bijzonder om te horen. Ze gelooft als boedhist niet in toeval en vertelde dat ze zeker de bijbel zou gaan lezen. We mochten haar aanmoedigen om op te staan en achter de Heere Jezus aan te gaan. Vrijdag zijn de mannen met nog een aantal andere de huizen langs gegaan in Bunde om bijbels uit te delen. Er werden er in één dag wel zeventig uitgedeeld. Wij mogen planten en natmaken, en God alleen kan ervoor zorgen dat er groei komt!

Afsluiten en uitzien

Filipenzen 3:14 Maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. We hopen alweer bijna 2017 uit te gaan en het nieuwe jaar 2018 in te gaan. We zijn God dankbaar voor het werk wat we hebben mogen doen. Dit jaar mochten we het met z’n drieën doen omdat de kleine Jozua er ook bij is gekomen. Zo hebben we Zwitserland, Belgie, Duitsland, Spanje en Engeland mogen bezoeken. En natuurlijk ook het evangelie mogen brengen in Nederland. Soms wordt het positief ontvangen en soms negatief, maar we mogen het oude achter ons laten in de handen van God. Een heerlijke belofte uit Jesaja 55: 10 en 11 Want zoals regen en sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. We zien uit naar wat God nog meer gaat doen. We hebben steeds meer visie voor Antwerpen en willen daar ook dingen op gaan bouwen. Ook willen we de contacten die we hebben onderhouden en openstaan voor nieuwe open deuren. Zoals de nieuwe bijbelschool in Duitsland. Wat heerlijk dat we alles terug mogen leggen in de handen van de God van hemel en aarde en ons mogen uitstrekken naar wat voor ons is. Uiteindelijk is dat het eeuwige samenzijn in de hemel met God en met elkaar. Laten we met nog meer moed en meer geloof het werk doen wat God van ons vraagt.

Nieuw bezoek aan Manchester

In december zijn we opnieuw in Manchester geweest. Wat is deze stad in geestelijke nood. Er zijn veel daklozen en drugsverslaafden. Toch is het juist ook een plaats waar wonderen gebeuren. Zo hoorde we van en verslaafde man die langsliep bij de kerkelijke gemeente van Naomi, onze gastvrouw. Op dat moment was er een mannenontbijt en deze man liep binnen en werd hartelijk ontvangen. Na een tijd heeft deze besloten de Heere Jezus te volgen en is hij nu ook betrokken bij deze gemeente. Juist op donkere plekken kunnen wij het licht van het evangelie zien stralen. Net als wat er staat in Jesaja 9:1 Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Frank en Jason zijn op de kerstmarkt in het centrum geweest en hebben deze boodschap mogen brengen. Laten we bidden voor een machtig werk van God in deze stad. De gemeenten en christenen zijn wel erg betrokken bij hun stad en hebben en groot hart om mensen te bereiken. En dit geeft hoop! We zien er naar uit om weer naar Manchester te gaan. We hebben inmiddels wat mooie contacten en hopen dat we misschien een outreach naar deze stad kunnen plannen.

Nieuw open deur in Duitsland

Afgelopen week is Frank in Duitsland geweest bij een nieuwe bijbelschool. Een jonge gedreven man is daar gestart met een nieuwe bijbelschool voor jonge mensen om hen te discipelen en klaar te stomen om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken op de plek waar zij terecht zullen komen. De studenten gingen mee de straat op wat voor velen een moment was waarop hun ogen opengingen voor het heerlijke werk van evangeliseren. Er werd ook fijn, onder de begeleiding van Johan Schep, gezongen. Johan gaf iedere dag studies over Daniel en andere profetische boeken. Ontzettend leerzaam. Frank is veel de straat op geweest samen met broeder Robbert uit Ghana, die ook mee geweest was op deze reis. Deze broeder doet ontzettend mooi werk in Ghana door bijbels te verspreiden onder de gevangen in Ghana. Kortom het was een heerlijke ervaring en heel bemoedigend om te zien dat God verder gaat met Zijn werk. Volgend jaar zijn we van harte welkom om weer terug te mogen komen. De bijbelschool is een geloofsproject. Er moet nog veel gebeuren aan het gebouw. Maar het is prachtig om te zien hoe God op allerlei manieren voorziet. Zoals brood wat de bakker brengt en heerlijke verse groenten van boeren in de omgeving. Wat God begint zal Hij afmaken!

Bijbelstudieserie in Alphen aan de Rijn

    

We zijn afgelopen maandag gestart met een bijbelstudieserie in Alphen aan de Rijn die we hebben opgezet met Peter en Joanne die een prachtige zaal ter beschikking hebben. Het was een hele mooie avond waarin Johan sprak over Jona. Jona die een beeld is van Israël die niet de taak wilde volvoeren om het evangelie aan de heidenvolken te brengen. Zijn wij net als Jona of zijn wij wel bereid om een licht te zijn in deze wereld. De onderwerpen zullen per keer verschillen. Iedereen van harte welkom!

Weer terug uit Spanje

We hebben weer een heerlijke tijd in Spanje gehad. Leuk om nu steeds meer mensen te kennen. Zoals een Spaans meisje uit een winkel die we al een tijd terug een bijbel mochten geven. Elke keer kunnen we toch weer wat met haar delen. En met de kleine Jozua is het ook makkelijk om contact te maken. Er was een weekend in de kerk waarin Collin sprak, de directeur van Prophetic Witness uit Presthon in Engeland. We hebben het verlangen om de volgende keer met een team te gaan. Ook om de kleine Engelse gemeente te kunnen ondersteunen. Ze zetten zich enthousiast in maar hebben maar een hele kleine harde kern van mensen. De rest van de mensen zijn vooral toeristen die voor korte tijd in Benidorm verblijven. We konden ook helpen met de muziek in de kerk. Dat kwam wel heel mooi uit!

Een weekje met Jason in Nederland en België

We hebben een geweldig fijne week achter de rug met Jason uit Manchester. We hadden zo’n fijne tijd gehad in Manchester en hadden gevraagd of hij naar Nederland wilde komen. Dat vond hij erg leuk. We zijn naar verschillende plaatsen geweest. Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Ook heeft hij een aantal Bijbelstudies gedaan en het één en ander in de gemeente gedeeld. Hij is heel erg gepassioneerd voor het evangelie en heeft ook hart voor Europa. We hopen in de toekomst nog veel te mogen samenwerken met hem.

Manchester, Verenigd Koninkrijk

We zijn net terug van een geweldige week in Manchester in Engeland. We hadden al langer op ons hart om naar Engeland te gaan. Uiteindelijk hebben we een hotel geboekt. Toen we wat op internet rondkeken over evangelisatie in Manchester kwamen we een evangelist tegen waar we contact mee hebben opgenomen. Hij was zo gastvrij en vertelde dat we welkom waren bij hem in zijn huis. We hebben een geweldig mooie tijd gehad. Ook in deze stad zijn er nog heel veel mensen die de Heere Jezus niet kennen. Er is een grote Joodse gemeenschap, veel moslims en ook veel atheïsten. Het mooie is dat het mogelijk is om te preken met geluidsversterking. Dat is ook de manier waarop Jason, de Engelse evangelist, de mensen bereikt. Er zijn veel gesprekken met mensen gevoerd en we hebben het evangelie weer mogen delen. Wat mooi om te weten dat het Woord van God kracht heeft en dat God zelf er iets mee zal doen. In dat vertrouwen mogen we met mensen het evangelie delen. Rom 1:16 Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Wat mooi om te weten dat het evangelie zelf krachtig is! En zo mogen we met elkaar het goede nieuws brengen. Je bent welkom om mee te gaan en zeker om te bidden dat er steeds meer mensen van het Koninkrijk van de duisternis naar het Koninkrijk van het Licht zullen gaan!

Eerst de Jood en ook de Griek

Afgelopen week was er een mooie actie in Amsterdam onder de Joodse mensen. Er werd eerst een training gegeven over hoe je het beste in gesprek kunt gaan met Joodse mensen en daarna gingen we met elkaar de straat op om deze mensen te bereiken. Het was mooi om te zien hoeveel Israëlische toeristen de stad Amsterdam aandoen. Nederland staat gelukkig goed bekend onder het Joodse volk. Laten we hopen en bidden dat dit ook zo zal blijven. Niet dat deze mensen beter of meer zijn dan andere mensen, maar wel omdat we uiteindelijk aan hen te danken hebben dat we de Heere Jezus Christus door hen hebben leren kennen. Wie Israël zegent zal gezegend worden. We mogen zaaien en bidden dat ook voor hen de ogen open zullen gaan zodat zij ook hun eigen Messias mogen gaan zien. Net als Jozef in het Oude Testament. Toen de broers hem voor het eerst zagen in Egypte kende zij hem niet. Maar later gingen zij het zien. Zo mogen wij daar ook een profetisch beeld in zien dat op een bepaald moment de ogen van onze Joodse medemensen opengaan en zij zullen gaan zien dat de Heere Jezus hun Messias is. We hebben een heerlijke tijd met elkaar gehad.

Outreach Spanje

Op vrijdag 9 juni zijn we teruggekomen van een mooie en goede reis naar Spanje. Dit keer voor het eerst met de kleine Jozua. We hebben een goede tijd gehad in Benidorm. We beginnen de stad steeds beter te leren kennen. En ook de mensen daar gaan ons leren kennen. Bijvoorbeeld een dakloze Poolse man die in het begin heel nukkig tegen ons deed. Inmiddels is hij heel aardig. We kunnen slecht met hem communiceren omdat hij niet goed Engels of Spaans spreekt. We hebben weer veel uitnodigingen uitgedeeld voor de diensten op zondag. Toen wij aan drie vrouwen een uitnodiging gaven bleven ze staan om te lezen waar het precies was. Toen we met hen in gesprek gingen gaf één vrouw aan dat ze gedoopt wilde worden. We hebben het uitgenodigd voor de dienst. In de dienst bleek dat ze het evangelie eigenlijk nog niet goed begreep. Ze werd aangeraakt door het evangelie en gaf haar leven aan de Heere Jezus, vervolgens mochten wij haar dopen. Een van de andere vrouwen gaf aan dat ze al gedoopt was. Toch kwam ze een paar dagen later terug en vroeg of zij ook gedoopt kon worden. Het bleek dat ze in Lourdes een soort van gedoopt was voor het beeld van Maria, maar niet de doop die de bijbel noemt, namelijk in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook zij bleek het evangelie niet goed te begrijpen en mocht ook de Heere Jezus aannemen. Ze vertelde zelf: “Als je mij een week geleden had gevraagd waarom ik naar de hemel ging had ik gezegd door mijn goede werken, maar nu weet ik dat het alleen door de Heere Jezus is”. Verder hebben we weer muziek gemaakt op straat en in de gemeente, koffieochtenden gehad, het evangelie en bijbels uitgedeeld en mochten we weer een fijne tijd hebben in de Engelse gemeente! Wat heerlijk om te zien dat er nog steeds mensen veranderen door het eenvoudige evangelie van de Heere Jezus Christus!

Het evangelie in alle talen

Hier weer even een update van ons. Op de bovenste foto ziet u Delft. Het is mooi om op vaste plaatsen te staan, maar ook om eens andere plekken te bezoeken. Zo ook de markt in Delft waar Frank nu een aantal keren is geweest. Op de middelste foto ziet u een ontmoeting van Frank met een gelovigen uit Engeland die hij tegenkwam in Middelburg. Het is mooi om het evangelie met ongelovigen te delen, maar ook kan het fijn zijn om elkaar te bemoedigen en elkaar te herkennen in de Heere Jezus. Op de onderste foto ziet u zo’n ontmoeting met een Duitse voorganger bij een tankstation. We hebben hem een aantal boekjes en literatuur gegeven zodat hij die ook weer uit kan delen.

Evangeliseren in Zwitserland, Interlaken

Hier ziet u een foto vanuit Zwitserland. Johan en Frank zijn hier de straat op om het evangelie te brengen in Interlaken. Johan is daar op dit moment om les te geven aan de Torchbearers bijbelschool Credo. Er zijn hier veel toeristen, we komen vooral veel Aziatische mensen tegen. Het was heel bemoedigend om een andere evangelist tegen te komen, die ook bezig was met  het verspreiden van het goede nieuws! Overal ter wereld heeft God Zijn mensen lopen! Hij gaat door met Zijn werk en het bouwen aan Zijn Koninkrijk! Op reis naar Zwitserland hadden we een bord op onze auto met: Follow Jesus! Dat vonden de mensen wel heel vreemd. Toch hadden we daardoor ook een prachtige ontmoeting met een Roemeense broeder!

Rotterdam en een zoon!

slide-bewonerskompas-rotterdam_1920x0

Even weer een kort bericht van ons! We hebben even een kleine pauze gehad omdat we een prachtige zoon hebben gekregen! Hij heet Johannes Jozua. Zijn naam betekent: God is genadig en God is redding. We geloven dat hij in zijn leven net als Jozua vele mensen de weg mag gaan wijzen naar het Beloofde Land! Het hemelse Kanaän! En dat hij de mensen mag aanmoedigen om niet bevreesd te zijn maar te geloven dat we met God elke reus in ons leven kunnen verslaan.

We vinden het erg fijn om in Rotterdam de straat op te gaan. We merken dat er veel wordt gebeden voor deze stad. Het is ook erg bemoedigend om zoveel evangelisten tegen te komen in deze stad. Sommige van hen gaan voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld de Chinese gemeenschap of de mensen vanuit het Midden Oosten. Ook de Rotterdammers zelf zijn erg leuk om mee in gesprek te gaan. Ze zijn direct en staan open voor gesprek! We bidden dat Gods Geest vele mensen zal laten zien wie de Heere Jezus is en dat er een grote honger zal zijn naar de Weg de Waarheid en het Leven! De Heere Jezus zelf!

Kaarten schrijven en bidden voor vervolgde christenen

brieven-schrijven

Een keer in de maand komen we bij elkaar met een groep vrouwen om verhalen te lezen van vervolgde christenen in andere landen. Ter bemoediging schrijven we hen dan een kaart. Ook bidden we voor deze vrouwen. Het is fijn om zo met elkaar te mogen denken en stil te staan bij andere christenen die niet in vrijheid in de Heere Jezus mogen geloven. Sommige verhalen zijn echt heel heftig. Toch worden we ook bemoedigd en opgebouwd door het krachtige geloof van deze mensen. Sommige schrijven zelfs dat zij het een vreugde vinden om het waard geacht te worden voor de naam van de Heere Jezus te lijden!

Een gelukkig en gezegend 2017!

baluw-ijs-gelukkignieuwjaar-2017

Wij wensen iedereen een gezegend, gezond en goed nieuwjaar toe! We hopen en bidden dat er in dit nieuwe jaar weer vele mensen tot geloof zullen komen in de Heere Jezus Christus en dat Zijn Koninkrijk meer en meer zichtbaar zal gaan worden op aarde! Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en gebeden in het afgelopen jaar! Laten we als lijftekst voor het nieuwe jaar houden:

Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden!

Hartelijke groet van Frank en Gerdien

Samen met kerst naar de daklozen in België

antwerpen

Net voor kerst gingen we met een groepje de straat op in België om daklozen te laten zien dat ook zij waardevol zijn in de ogen van God. We hadden 24 rugzakjes als een soort kerstpakketten gemaakt die we uitdeelden aan de mensen die op straat leven. Wat waren ze blij. Sommige zeiden: dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ze pakten het allemaal heel respectvol aan. In de rugzakjes zat een muts, sjaal, tandenborstel, energiedrankje, kauwgom en nog meer kleinigheden. Ook hebben we patat en andere lekkere dingen uitgedeeld en natuurlijk ook verteld over het evangelie van de Heere Jezus Christus. We weten niet wie er nu blijer waren, ook voor onszelf was het een geweldige dag. Het is echt waar wat er in de bijbel staat, dat het beter is om te geven dan te ontvangen! Laten we hopen en bidden dat deze mensen ook de liefde van de Heere Jezus zullen gaan ervaren in hun hart!

Antwerpen

img-20161214-wa0002

De laatste tijd wordt er regelmatig naar Antwerpen gereisd om het evangelie te brengen. Daar ontmoet je de meest uiteenlopende mensen. Zo ook deze boeddhistische monniken. Volgens hen is elke religie gelijk en is er geen verschil. Zoals vele mensen tegenwoordig op straat zeggen. Wat heerlijk om iedereen te mogen vertellen dat wij niet meer hard aan het werk hoeven, maar dat de Heere Jezus alles voor ons heeft gedaan en dat de weg open en vrij is om naar de Vader te gaan. In het Heilige der Heiligen. Vroeger onmogelijk, maar nu mogelijk gemaakt door het bloed van de Heere Jezus zelf. Die voor iedereen aan het kruis is gegaan, moslims, boeddhisten, Joden, christenen, Nederlanders, Roemenen enz… Opdat een ieder die dat gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft!

Spijkenisse

spijkenisse

Dinsdag 8 november hebben we een mooie plek gehad in Spijkenisse op de markt waar we het evangelie mochten delen. Frank en Mark stonden daar samen. Ook hadden ze een busje bij zich waar ze koffie en thee konden verzorgen. Er zijn hele mooie ontmoetingen geweest. De bedoeling is om elke maand daar te gaan staan. Fijn dat we de mogelijkheid van de marktmeester hebben gekregen om dit te kunnen doen.

Weer terug uit Benidorm

muziek-benidorm

We hebben weer een hele mooie tijd gehad in Benidorm. Hier staan we muziek te maken voor de indoormarkt. Op deze plek zitten veel Engelse toeristen. We maken muziek en mensen luisteren mee. Ondertussen delen een aantal mensen uitnodigingen uit voor de diensten en delen het evangelie met de mensen. Soms staan er mensen vanaf het balkon van hun hotel mee te luisteren. We hebben weer erg veel mensen gesproken, bijbels uitgedeeld, mensen uitgenodigd. We bidden dat God Zijn Koninkrijk ook juist in deze stad zal bouwen. Voor 14-16 november staat er een bijbelleesmarathon gepland in Benidorm. Hierbij is het de bedoeling om het nieuwe testament in allerlei talen voor te lezen. Dit wordt gedaan in samenwerking met andere gemeenten, onder andere de Spaanse en Nederlandse kerk in Benidorm. We bidden en geloven dat God ook deze actie weer zal gebruiken om mensen bekend te maken met de liefde van de Heere Jezus. Willen jullie meebidden voor deze stad?

frank-preken

Outreach Spanje van 30 sept – 19 okt

SAMSUNG CAMERA PICTURES     SAMSUNG CAMERA PICTURES

We hopen weer een tijdje naar Benidorm in Spanje te gaan. We werken daar samen met onze vrienden van de Engelse kerk. We zien er erg naar uit om de mensen daar weer te ontmoeten! Zou u met ons mee willen bidden voor een gezegende reis? Benidorm is een stad waar mensen vooral voor het toerisme heen gaan. Alles draait om drinken, feesten en strand. Maar ook voor deze mensen is de Heere Jezus het antwoord! We bidden om vele open deuren en harten!

Antwerpen

antwerpen

We zijn twee dagen in Antwerpen geweest om het evangelie te brengen. We hebben een ontzettend mooie tijd gehad! Deze kinderen die u op de foto kunt zien waren heel enthousiast over hun bijbeltje! Ook de moeder stond erg open voor het evangelie. In België is het geen overbodige luxe om het evangelie te vertellen. Vooral de jongere generatie heeft echt niets meer met het geloof. Terwijl de oudere generatie overwegend katholiek is. Maar als je hen de kern uitlegt van het christelijk geloof zijn ze verbaast. Dat kennen ze soms niet eens. Ook lezen ze vrijwel niet in de bijbel! Zo kwamen we een echtpaar tegen van 90 jaar. Toen we hen vertelde over het offer in de tabernakel en de verzoening door het bloed van de Heere Jezus als offerlam van God waren ze verbaast, ze hadden dit nog nooit zo gehoord.. Ze namen een bijbeltje mee. Laten we bidden dat dit echtpaar de Heere Jezus zal leren kennen.

De Bijbelmarathon in Hilversum 14-17 september

    SAMSUNG CAMERA PICTURESimg_8103

In Hilversum is er een prachtige opendeur om één keer in het jaar bij het Centraal Station de bijbel hardop te mogen voorlezen. Zo werd dit jaar het Nieuwe Testament voorgelezen. Ondertussen konden we mensen vragen stellen over wat zij met de bijbel hadden en mochten we het evangelie vertellen. We hebben ook nog heerlijk muziek gemaakt. Wat bijzonder dat er in ons land nog steeds de mogelijkheid is om zo open voor het evangelie uit te komen en dat er nog steeds veel mensen op zoek zijn naar de waarheid. Laten we met elkaar proberen om alle mogelijkheden te benutten die er zijn om te vertellen over de genade en waarheid die onze Heere Jezus verkondigde!

Even terug naar de Eiffel

SAMSUNG CAMERA PICTURES

We zijn een paar dagen terug geweest naar de Eiffel waar we een tijdje hebben gewoond. Heel mooi om weer mensen te ontmoeten die we kenden. Vooral in de kleine dorpjes vinden mensen het erg leuk om met je te praten. Deze mevrouw was katholiek, maar haar man had niet zo veel met het geloof. Bijna iedereen hier is katholiek. Deze mevrouw nam het geloof wel serieus en ging ook graag naar de kerk. We zijn ook een dag in Cochem geweest. Daar hadden we een mooie ontmoeting met een Nederlandse man die heel openstond voor het evangelie. Hij voelde wel aan dat er meer moest zijn in het leven en nam een bijbeltje mee en een CD mee van ‘God of Wonders’. We hopen en bidden dat de Heilige Geest hem verder wil onderwijzen over wie de Heere Jezus is.

Evangelisatieactie in Werkendam

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Deze mensen hebben zonet een heerlijke fruitstaaf gehad met een prachtige Bijbeltekst erop. We mochten meehelpen met de evangelisatie in Werkendam op een grote braderie. Heel erg leuk en gezond! Er was ook een mooie tent neergezet waar mensen koffie of iets anders lekkers konden krijgen. De kinderen konden een ballon oplaten voor een wedstrijd. Een erg leuke manier om mensen bekend te maken met het evangelie!

Cadzand camping de Betteld

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Afgelopen juli hebben we een mooie tijd gehad in Cadzand op de prachtige christelijke camping de Betteld. Er wordt daar in de ochtend kinderwerk gedaan en ’s avonds Bijbelstudies gegeven voor jongeren en ouderen. Ook werd ’s ochtends spontaan het boek Handelingen behandeld door Johan Schep. We hebben een fijne tijd gehad met elkaar. ’s middags gingen we zingen met de kinderen. Dat ontstond eigenlijk heel spontaan. Gewoon de gitaar pakken en kinderliedjes met elkaar zingen. Toen Frank een dagje naar Terneuzen ging ontmoette hij een jongen die sinds januari al bezig was met het zoeken naar God. Frank heeft hem dingen uit kunnen leggen over het evangelie en ook over de doop. Hij wilde zo graag gedoopt worden dat we hem ’s middags hebben gedoopt in de zee bij Cadzand-Bad. Dit was ontzettend mooi en bemoedigend. Het werk van God gaat door. Er zijn veel mensen die op zoek zijn en we mogen met elkaar hen vertellen over de liefde van de Heere Jezus, op welke manier dan ook. Doet u ook mee?

Nog een keer naar Traiskirchen

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Omdat het vorige keer zo mooi was in het vluchtelingenkamp in Traiskirchen wilde Frank nog een keer terug naar het vluchtelingenkamp in Oostenrijk. Samen met Wim is hij hier een paar dagen geweest om bijbels uit te delen en allerlei speelgoed voor de kinderen. Het was een ontzettend mooie tijd. Er werden veel heftige verhalen verteld over wat de mensen allemaal hadden meegemaakt. Dit keer waren er veel mensen uit Nigeria en Afghanistan. Laten we met elkaar bidden dat velen de Heere Jezus mogen leren kennen en op zoek mogen gaan naar de Weg de Waarheid en het Leven, Jezus Christus onze Heer.

Kraam in Alblasserdam

Frank en Gerdien

Zaterdag 11 juni 2016 hebben wij voor het eerst met een kraam in Alblasserdam gestaan om het evangelie te delen. We hebben een vergunning gekregen om dit te doen. Het was een prachtige dag. We hebben veel mooie en bemoedigende reacties gehad van mensen. We zijn van plan om dit heel regelmatig op de zaterdagen te gaan doen! Bid voor ons dat vele mensen het evangelie zullen begrijpen en hun hart zullen openen om de Heere Jezus binnen te laten. Openb 3:20 Zie ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

Outreach Spanje

We zijn 2 juni teruggekomen van een prachtige outreach in Spanje. Dit keer waren we met een groepje van vijf mensen. We hadden een huisje gehuurd in La Nucia. We hebben weer veel mensen kunnen bereiken op de markten en in de omgeving van Benidorm. Eén verhaal is wel heel bijzonder. Eigenlijk stonden wij erbij en keken naar het machtige werk van de Heilige Geest. We waren op een dag een mooie plek aan het bezoeken bij Albir. Daar liep een jongen alleen. Een van ons kreeg op zijn hart om deze jongen aan te spreken, een andere moedige aan om het evangelie werkelijk te gaan delen met hem. En hij was geraakt! Hij vond het zo bijzonder en zat precies op een belangrijk keerpunt in zijn leven. Hij was daar heen gegaan om tot rust te komen en af te kunnen komen van zijn verslaving. Hij vond het evangelie zo mooi en wilde Jezus aannemen in zijn hart. We hebben een tijd met hem gepraat en zo vertelde wij hem ook over de doop. Toen hij dit hoorde en ook begreep wilde hij graag gedoopt worden. We zijn met hem naar de zee gegaan en mochten hem daar dopen. De volgende dag is hij mee geweest met ons naar de kerk. Maar het verhaal is nog niet af.. Zondag zat er een Nederlands meisje in de Engelse kerk. Wij vroegen haar hoe zij te weten was gekomen dat er een gemeente was. En wat bleek, zij was die jongen tegengekomen en hij had enthousiast over zijn doop en de gemeente verteld. Wat mooi dat hij dus al begon met getuigen tegen andere mensen! We waren erg bemoedigd door deze gebeurtenis. Verder zijn we ook getuigen geweest van zes andere dopelingen vanuit de gemeente. Kortom, God is bezig in Benidorm en Hij wil overal Zijn werk doen. Want Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen!

Rotterdam, prachtige veelkleurigheid!

De laatste tijd zijn we veel in Rotterdam. Prachtig hoe open mensen daar staan voor het evangelie. Op één plek heb je de mogelijkheid om de hele wereld te kunnen bereiken. Koerden, Turken, Iraniërs, Brazillianen, Chinezen en Nederlanders. Noem maar op! We kwamen een zus tegen uit de Chinese kerk die specifiek op zoek is naar Chinese mensen en hen het evangelie brengt. We kennen een Spaanse zus die vooral weer de Spaansprekende mensen probeert te bereiken. We kennen een heel lief stel, afkomstig uit Kaap-Verdie en Suriname die veel voor de stad en voor ons bidden. Hij: Wij zijn van de luchtmacht en jullie zijn van de landmacht! Zo is er hoop voor deze stad. Jezus is ook aan het kruis gegaan voor de mensen in Rotterdam. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle behouden worden!

Vluchtelingen een geweldige kans!

In april is Frank in Oostenrijk geweest, in Traiskirchen. Een heel groot vluchtelingenkamp. De mensen daar waren open om bijbels en ander materiaal in ontvangst te nemen. Uiteindelijk is het beschikbaar zijn. Het werk wordt is gedaan door de Heere Jezus. Wat geweldig dat we als christenen een kanaal van Gods Liefde mogen zijn! Het is al wat Paulus schreef in 1 Kor 3, Ik heb geplant, Apollos heeft natgemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Naar Zwitserland en Duitsland

We mochten een periode mee met Johan en Linda Schep naar Zwitserland en Duitsland. Johan spreekt dan voor bijbelschoolstudenten en soms gaan we met hen de straat op om het evangelie te delen. Sommige studenten doen dit voor het eerst en zo kunnen ze proeven hoe het is om dit werk te doen.

SAMSUNG CAMERA PICTURES     SAMSUNG CAMERA PICTURES