Onze visie

Welkom op onze site. We willen ons voorstellen. Wij zijn Frank en Gerdien. Sinds 2014 zijn wij getrouwd. Allebei hebben wij het verlangen om mensen te vertellen over de Heere Jezus.

Europa heeft een rijke geschiedenis als het gaat over het geloof in God. Er zijn tijden geweest dat er velen mensen waren die het evangelie kende en geloofde. Tegenwoordig zie je dat er heel veel gebieden zijn waar het evangelie op zijn retour is. In Nederland hoor je heel regelmatig zeggen: “Ja, vroeger geloofde ik wel, maar nu niet meer”! Of “Ik ben er wel mee opgevoed, maar nu doe ik er niets meer mee”.

Toch hebben wij juist visie voor Europa, allereerst omdat God zelf altijd zolang deze wereld bestaat visie heeft voor mensen. 1 Tim 2:4 zegt: Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Dit hebben wij zelf gezien in ons leven en zien we nog iedere dag. Frank is namelijk rond 2009 met een zoektocht gestart naar God omdat iemand hem daarin aanmoedigde. Eerst begreep hij er niets van, totdat hij wedergeboren werd op een krachtige wijze. Toen gingen zijn ogen open voor de waarheid van de bijbel. Sinds dit moment wist hij zo zeker dat dit de waarheid was, dat hij het aan iedereen wil vertellen.

Op dit moment zijn we vooral werkzaam in Spanje, België, Nederland, Duitsland en Zwitserland. Sinds kort is er ook een deur opengegaan in Engeland. We hebben hoop voor Nederland en Europa omdat God leeft en hij nog steeds niet wil dat er iemand verloren gaat! Wilt u met ons meewerken en met ons meebidden! De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders! Heel veel zegen in alles! Hartelijke groet van ons!