Jaarverslag 2017

Voorwoord

Hier vind u ons jaarverslag van 2017. Het is het eerste jaar dat wij als stichting actief waren. Het meeste werk wat we doen is mensen het goede nieuws brengen op de straat, andere kerkelijke gemeenten helpen door mensen uit te nodigen voor de diensten en soms ook andere evangelisten voorzien van materiaal voor het brengen van het evangelie.

Dit jaar is er voor ons ook weer een nieuwe deur opengegaan in Manchester. Hier zijn we twee keer naar toe gegaan om het evangelie te brengen en andere evangelisten te ondersteunen bij hun werk. Ook zijn we een paar keer in Duitsland geweest waar we ook een nieuwe bijbelschool hebben bezocht die ons graag het volgende jaar weer terug hopen te zien om de studenten te enthousiasmeren om het goede nieuws te brengen. Verder zijn we in België, Zwitserland en Spanje geweest. En natuurlijk hebben we ook ons werk in Nederland mogen doen.

Financiële verantwoording

Exploitatierekening

Opbrengsten:                         1315,00

Kosten:                                     1254,09

Drukwerk                                      327,87

Bankkosten                                   116,02

Reiskosten                                    354,00

Outreach                                       240,00

Vliegtickets                                   216,20

Resultaat:                                60,91

Financiële verantwoording:

Opbrengsten:

Onze inkomsten komen vooral uit giften van mensen die de doelstelling van de stichting willen ondersteunen.

Kosten:

We laten soms folders of traktaten drukken. Onder reiskosten valt vooral een treinabonnement en treinkosten die we maken om naar de plaatsen te gaan waar we het evangelie brengen. De kosten voor de outreach zijn kosten die we maken als we bijvoorbeeld in Spanje of Manchester of andere plaatsen zijn voor ons werk. Vliegtickets zijn de kosten voor tickets die we maken om naar onze bestemming te gaan of weer terug te komen.

We zijn heel dankbaar dat we dit eerste jaar in de plus kunnen eindigen en merken dat de stichting zo steeds meer gaat leven en aan zijn doelstelling gaat voldoen.