Jaarverslag 2020

Hierbij het jaarverslag van 2020. Gelukkig hebben we het afgelopen jaar in aangepaste vorm ons werk gewoon nog kunnen doen. Hieronder vind u ons financiële jaarverslag

Opbrengsten: 12.501 In kas: 602,95 totaal: 13.104,45

Kosten: 7654,07

Resultaat: 5450,38

Kosten gespecificeerd:

Bankkosten: 119,39

Reiskosten: 3341,15

Tickets 609

Evangelieondersteuning: 1582

Traktaten/materiaal: 1047,48

Verzending: 152,02

Materiaal: 633,55

Overig: 169,48