Evangelisatie Joden

De teksten hieronder komen alleen uit het Oude Testament. Dit is het gedeelte van de bijbel die Joden mogen lezen en ook zelf hebben. Door deze teksten te onderzoeken kunnen we Joodse mensen uitdagen op zoek te gaan naar wie de werkelijke Messias is. Zo hopen en bidden wij dat zij zullen ontdekken dat Yeshua de Messias is, de Zoon van God. Dat de Messias dus al gekomen is en nog komen gaat. Dat zij Hem zullen aanvaarden als hun Verlosser en zo samen met de heidenen zullen delen in de eeuwige heerlijkheid.

Ik heb deze teksten overgenomen van een prachtige studie van H. Schippers. Voor meer informatie zie het boek: “De Messias geopenbaard in de heilige Schrift”.

Profetieën over de Messias in de Thora. Wie is de Messias?

Gen 3:15        De eerste belofte van een Messias.
Gen 12:3        Het zal een Messias zijn voor de hele wereld.
Gen 17:7        De Messias stamt af van Abraham, Izak en Jakob.
Gen 22:8       De Messias is het Lam van God.
Gen 49:8-11  De Messias stamt af van Juda.
Ex 3:14           De verborgenheid van de Messias.
Ex 12:5           De Messias is het Lam van God.
Ex 25:8          God zal onder Zijn volk wonen.
Deut 18:15     De Messias zal voortkomen uit Israël.
Ruth 4:13,14  De Messias stamt af van David.
2 Sam 7:14     De Messias is de Zoon van God.
1 Kron 17:11   De Messias stamt af van David.
1 Kron 17:12   De Messias zal een tempel voor God bouwen.
1 Kron 17:14   Het toekomstige Koninkrijk van de Messias.
Job 19:25       De Messias zal een Verlosser zijn.
Psalm 2:2       De Messias zal tegenstand ondervinden.
Psalm 2:7       De Messias is de Zoon van God.
Psalm 22:1     De dood van de Messias is voorzegd.
Psalm 22        Details van de dood van de Messias.
Psalm 27:12   Beschuldigingen in het proces tegen de Messias.
Psalm 31:6     De bereidheid van de Messias om te sterven.
Psalm 40:3    De opstanding van de Messias voorzegd.
Spreuk 30:4   De Messias is de Zoon van God.
Hooglied 5:16 De heiligheid, schoonheid en heerlijkheid van de Messias.
Jes 7:14           De Messias is de Zoon van de mensen.
Jes 9:1-3         De Messias brengt de blijde boodschap.
Jesaja 9:5-6   Namen en titels van de Messias.
Jesaja 11:1-3  De Messias is vol van de Heilige Geest.
Jesaja 11         Het toekomstige Koninkrijk van de Messias.
Jesaja 40:1     De voorloper van de Messias.
Jesaja 42:2-4 De nederigheid en armoede van de Messias.
Jesaja 44:3     De Messias zal Zijn Geest uitstorten.
Jesaja 53         Het lijden en het hele verhaal van de Messias.
Jesaja 55         De aanbieding van het heil door de Messias.
Jeremia 31:31 De Messias zal een nieuw verbond maken.
Jeremia 32:37 De Messias zal een nieuw verbond maken.
Jeremia 33:8  De Messias zal de zonden vergeven.
Ez 16:60          De Messias zal een nieuw verbond maken.
Ez 34:11           De Messias is de Goede Herder.
Ez 36:26          Een nieuw hart en een nieuwe Geest.
Dan 9:24         Het verlossingswerk van de Messias.
Dan 9:25-26   De dood van de Messias.
Dan 9:27          De gevolgen van de verwerping van de Messias.
Hosea 14:5      De Messias zal veel vrucht zien.
Jona 2              De opstanding van de Messias voorzegd.
Micha 5:1         De plaats en geboorte van de Messias.
Zacharia 3        De Messias zal de Verlosser zijn.
Zacharia 13:7   De dood van de Messias voorzegd.
Maleachi 3:1    De voorloper van de Messias aangekondigd.