Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Hieronder vind u weer de uitgaven en inkomsten van het jaar 2019. Om een ANBI stichting te zijn moet je als stichting openheid geven over de uitgaven en inkomsten van de stichting. Hieronder kunt u daarom de exploitatierekening zien van 2019. Voor vragen en of opmerkingen kunt u ons bereiken via onze email: deblijdeboodschap@outlook.com

Ook dit jaar zijn we weer gezegend met veel inkomsten. We hebben daarom dit jaar met een mooi plusbedrag kunnen afronden. We zijn erg dankbaar dat we een stichting hebben.

Exploitatierekening

Opbrengsten:         4506,11                  In kas: 745,00                      totaal: 5251,11

Kosten:                     4648,19

Resultaat:                  602,92

Kosten gespecificeerd:

Bankkosten:                                  124,39

Reiskosten:                                    1599,70

Tickets:                                           1218,33

Outreach:                                       199,00

Evangelieondersteuning:           200,00

Traktaten:                                      828,31

Pakketverzending:                        93,16

Kerstmaaltijd:                                100,00

Materiaal:                                       285,30